Van teamplayer naar predikant: ‘het was een mooie tijd’

door Margreeth Ernens

DEN BOMMEL – Ds Bert de Borst neemt zondag 26 juni 2022 afscheid van zijn Hervormde Gemeente Den Bommel. Na ruim 10 jaar predikant geweest te zijn van deze gemeente, gaat hij met emeritaat. Terugziend op deze periode concludeert hij: ,,Het was een mooie tijd in Den Bommel.’’

Ds Bert de Borst.

Bert de Borst (Rotterdam, 29 januari 1954) werkte 39 jaar bij de politie. Begonnen als agent op straat, werkte hij uiteindelijk als beleidsondersteuner. Wat aanvankelijk begon als interesse, resulteerde op een gegeven moment in een serieuze theologiestudie aan de Universiteit van Utrecht. Uiteindelijk stelde hij zich beroepbaar en volgde na ruim een jaar het beroep vanuit de Hervormde gemeente van Den Bommel.

Het predikantschap vormt het sluitstuk van zijn werkzame leven. ,,Als predikant zit je meer op een eilandje, je bent geen teamplayer zoals bij de politie. Wel was er gelukkig een goede wisselwerking met de kerkenraad. Ik had veel baat bij de intervisiegroep, waarin ik met collega’s van gedachten wisselde over het predikant zijn en waar ook anoniem casussen besproken werden.’’

,,Den Bommel is een betrekkelijk kleine en ook grijze gemeente. In de tijd dat ik er als predikant werkte, zijn er veel mensen overleden en daardoor kwamen er veel lege plekken in de kerk.’’

De predikant is heel blij dat er in de afgelopen jaren een goede samenwerking met Stad aan ’t Haringvliet is ontstaan. ,,Zo goed zelfs dat de beide gemeenten nu formeel zijn gaan samenwerken met één kerkenraad en ze samen straks ook één predikant gaan beroepen voor beide gemeenten.’’

Lege kerk

,,Wat ik echt als dieptepunt heb ervaren is het preken voor een lege kerk tijdens de coronaperiode. Ik ben dan ook blij dat ik komende zondag afscheid neem, want dan mag de kerk (nog) gewoon bezet zijn en ook kon vorige week de informele afscheidsavond doorgang vinden. Dat velen de moeite namen om die avond aanwezig te zijn, deed mijn vrouw en mij goed.’’

Omdat de Hervormde gemeente Den Bommel veel ouderen telt, had ds. De Borst veel contacten met deze groep. ,,Op zich is dat heel mooi als je in iemands laatste levensfase mee kunt lopen en troost mag bieden vanuit de Bijbel.’’ Hij was er ook voor het dorp als dat nodig was. ,,Ik vind dat heel belangrijk om er te zijn als kerk.’’ Zo had hij bijvoorbeeld als predikant een aandeel in de jaarlijkse herdenking Watersnoodramp en de Dodenherdenking op 4  mei.

Kerkelijke functies

Ds De Borst was lid van de Regiegroep Ring Haringvliet, secretaris van de werkgemeente op het eiland en voorzitter van de Stichting Classicale evangelisatie commissie Goeree-Overflakkee. Deze stichting organiseert onder andere DABAR op een camping in Ouddorp en de wandeltocht op Tweede Pinksterdag.

Terugkijkend op zijn periode van dominee zijn van een Gereformeerde Bondskerk zegt hij volmondig dat het predikantschap aan zijn verwachtingen heeft voldaan en dat hij de leiding en de hulp van God bij zijn werk als predikant mocht ervaren.

Volgende week verhuist ds. De Borst naar Putten, maar helemaal stoppen als predikant wil hij niet. ,,Ik hoop nog wel te blijven preken (als ze me vragen) en als dat gevraagd wordt: een of twee dagdelen pastoraat.’’