Verborgen kerkschatten in Goes

GOES – Het bestuur van de van de stichting Grote of Maria Magdalenakerk opent vrijdag 16 oktober 2020 een permanente expositie van handgeschreven missalen (14e eeuw) en gedrukte koor- of stemboeken (16e eeuw) in de Grote of Maria Magdalenakerk.

Goes verwierf in 1406 stadsrechten. In die vijftiende eeuw begon men algauw met de bouw van een nieuwe kerk, groter en belangrijker dan de vorige. Stadsallures maakten zo’n grote kerk noodzakelijk om aan iedereen te kunnen laten zien hoe belangrijk Goes inmiddels wel was en hoe belangrijk haar bestuurders waren.

Zeven Getijden

Rond 1440 besloten baljuw Wolfert van der Maalstede en burgemeester en schepenen tot de instelling van de Zeven Getijden, want het belang van de stad moest ook in de wijze van het vieren van missen in de kerk tot uitdrukking komen.

Het Instituut van de Zeven Getijden had tot doel de eredienst in de kerk luister bij te zetten door het officie- of koorgebed. Dit is het geheel van psalmen, wisselzangen, lezingen en gebeden, dat ieder etmaal op de canonieke uren door de kanunniken werd gezongen.

Archiefstukken

In de archiefbewaarplaats van de gemeente Goes bevindt zich een vijftal boeken, dat rechtstreeks verbonden is met die getijden. Het gaat om drie handgeschreven missalen uit de 14e eeuw en twee gedrukte koor- stemboeken uit de 16e eeuw. Een missaal is de benaming van een boek waarin de liturgische gebeden voor de Heilige Mis staan opgetekend.

De stedelijke overheid was eigenaar van de kerk en van de kerkelijke goederen. Vandaar dat deze missalen en koorboeken zich in de archiefbewaarplaats van de gemeente bevinden.

Rijk liturgisch verleden

Een selectie van de meest bijzondere bladzijdes uit de missalen en koorboeken uit de zestiende eeuw is in deze nieuwe expositie te zien. Deze selectie laat zien hoe rijk het liturgische verleden van Goes is, Ook wordt duidelijk hoe de schoonheid ook nog terug is te zien in decoraties in deze verborgen schatten.

Vanaf half maart 2020 is de kerk in verband met de beperkende coronamaatregelen vooral gesloten geweest voor bezichtiging.

Kerk weer vaker open

Grote of Maria Magdalenakerk Goes

De Stichting Grote Kerk spant zich in om de kerk toch (beperkt) te openen zodat het publiek deze nieuwe en bijzondere expositie vaker kan bezoeken. Dat kan bijvoorbeeld tijdens het Dinsdag-middaggebed (vanaf 12.30 uur).

Klik hier voor website.