Vertrouwen op het licht aan de horizon

Je moet vertrouwen hebben om als stuurman of stuurvrouw op de brug van je schip te staan en vele tonnen staal, duizenden tonnen goederen en twintig mensenlevens veilig door de nacht te loodsen. Als midden op zee in een nacht zonder maneschijn alle referentiepunten verdwijnen moet je varen met behulp van je radar, je technische apparatuur en je ervaring en intuïtie. Je vertrouwt erop dat alles goed werkt, daarom vaar je door, ook al zie je met je eigen ogen niet precies waar je heengaat.

Technische hulpmiddelen zijn één ding, maar er is ook nog iets anders waarop een zeeman vertrouwt in elke nacht: Er komt een moment waarop de zon weer opgaat. Er is een moment wanneer er aan de horizon weer licht is en wanneer de ogen weer de weg kunnen zien die je gaat en de mogelijke obstakels die voor je liggen.

Lichtpunt

In deze coronacrisis is het voor zeevarenden meer dan gewoonlijk nodig dat zij uitzicht kunnen houden op een lichtpunt aan de horizon. Maar juist dit uitzicht is te vaak vertroebeld. Door alle restricties en beperkingen heb je zorgen over wanneer je weer naar huis kunt naar je gezin. Je vraagt je af hoe het thuis gaat, zullen ze wel gezond zijn? En vooral vraag je je af: hoelang nog?

Vanuit het Zeemanshuis van The Mission to Seafarers doen wij ons best om zeevarenden die worstelen met deze situatie waarin wij met zijn allen zijn beland, op te vangen. We proberen hen weer een perspectief te bieden. Maar vooral zorgen wij ervoor dat zij niet het gevoel hebben dat de wereld hen vergeten is. Wij bezoeken zeevarenden op hun schip, wij verkopen kleine spullen die ze nodig hebben en vooral luisteren wij naar verhalen en steken de mensen zo goed als het gaat een hart onder de riem.

De zon komt elke ochtend terug, dat is een gegeven. In de adventstijd leven wij in afwachting en in vertrouwen dat het licht van Christus in de donkerheid van onze wereld komt. Dat vertrouwen kan ons zeker in deze uitzonderlijke tijd helpen. En vanuit dat vertrouwen zullen wij op pad blijven gaan voor zeevarenden in onze Zeeuwse havens.

Hartelijk dank dat u ons werk wilt steunen.

Pascal Handschin, Havenpastor Mission to Seafarers Vlissingen

U kunt uw gift overmaken op: IBAN: NL92 RABO 0325 1911 90 t.n.v. Stichting Vrienden van The Mission to Seafarers Vlissingen
(De stichting heeft een ANBI Status)