Vicaris Paul Verbeek waarnemend pastoor Boven de Schelde

VLISSINGEN – Vicaris Paul Verbeek is met ingang van 15 december 2020 benoemd tot waarnemend pastoor van de H. Mariaparochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie op de Bevelanden (het samenwerkingsverband Boven de Schelde).

Vicaris Paul Verbeek. foto Peter Vrancken

De benoeming was nodig door de ziekte van pastoor Fons van Hees. Hij volgt momenteel een revalidatietraject en om hem daarvoor vrij te maken heeft bisschop mgr. Liesen hem ontheven van zijn pastoorstaken.

Paul Verbeek is een goede bekende in de beide parochies: Hij was de voorganger van pastoor Fons van Hees in de Damiaanparochie en als deken en vicaris vertrouwd met Boven de Schelde. Momenteel is hij pastoor van de Onze Lieve Vrouweparochie in Bergen op Zoom en vicaris voor de vicariaten Breda en Middelburg. Als waarnemend pastoor zal hij leiding geven aan de beide parochies, maar hij zal geen uitvoerende pastorale taken op zich nemen.

In het verlengde van de benoeming van Paul Verbeek is ook besloten dat stafmedewerker en pastoraal werker drs Geerten Kok het pastoresteam Boven de Schelde komt ondersteunen.

Bron: Nieuwsbrief H. Mariaparochie Walcheren