Vier gemeenten samen verder in Het Vierhuis

door Margreeth Ernens

’s HEER ARENDSKERKE – De Federatie Protestantse Gemeenten ‘De Samenwerking’, waarin ’s Heer Arendskerke, Lewedorp, Borssele en Nieuwdorp samenwerkten, gaat verder onder de naam Het Vierhuis. Deze week werd de fusie tussen de vier gemeenten officieel een feit.

De vier kerken van Het Vierhuis: (met de klok mee) Borssele, Nieuwdorp, ‘s Heer Arendskerke en Lewedorp.

De afzonderlijke gemeenten konden het financieel nauwelijks meer opbrengen om zelfstandig verder te gaan, maar ook het gebrek aan menskracht liet zich gelden. Er is nu één kerkenraad voor de vier plaatsen. ’s Heer Arendskerke en Lewedorp werkten al samen sinds 1998 en deelden een predikant. Borssele voegde zich daarbij in 2007 en in januari 2015 werd De Samenwerking een feit. In 2018 trad Nieuwdorp toe tot de federatie.

Vitale gemeente

Ds Marjo Wisse, predikant van Het Vierhuis, is heel blij met de fusie. ,,Dit is natuurlijk geboren uit noodzaak, en er ging een lang en pijnlijk proces aan vooraf voor mensen. Mensen doen niet graag afstand van dat stukje eigenheid. Het heeft veel inspanning en energie gekost om daar naar toe te groeien.’’ Ze verwacht dat de fusie goede kansen voor de toekomst biedt, zodat Het Vierhuis een vitale gemeente kan zijn.

Positief en negatief

Volgens de predikant zien de meeste gemeenteleden de toekomst op deze manier wel zitten, hoewel niet iedereen er echt gelukkig mee is. ,,Er zitten natuurlijk positieve en negatieve kanten aan. Voor sommigen is het bijvoorbeeld een probleem om naar de kerk in een ander dorp te gaan omdat ze minder mobiel zijn. En er zijn ook mensen die erg gehecht zijn aan hun eigen kerk.’’

Winst

,,De winst zie je eigenlijk pas op termijn. Misschien zeggen we over vijf jaar wel: dat hadden we veel eerder moeten doen.’’ Aan de fusie is veel overleg voorafgegaan met Delta-classispredikant ds Arie van der Maas, die adviezen gaf, en met Foort Groenleer (voorzitter van het Classicale College voor Behandeling Beheerszaken). Een regiegroepje hielp de federatie naar de fusie met kerkorderlijke zaken.

Kerkgebouwen

De zondagdienst van het Vierhuis zal de komende vijf jaar bij toerbeurt in de vier kerkgebouwen worden gehouden. Dat is contractueel vastgelegd, want drie van de godshuizen worden van de hand gedaan. De kerk in Nieuwdorp gaat naar de burgerlijke gemeente Borsele, die er een dorpshuis van wil maken. De kerk in Lewedorp is verkocht aan een particulier, die er allerlei activiteiten wil houden en Het Vierhuis de gelegenheid geeft om erediensten en uitvaarten te houden. De kerk in Borsele is overgedragen aan de hervormde gemeente De Bron, die Het Vierhuis ook die ruimte geeft voor erediensten.

Feest

Het Vierhuis viert de fusie komende zaterdag 25 september met een fietstocht langs de vier kerken. Op iedere locatie is er iets leuks te doen. De tocht eindigt in Nieuwdorp met een gezellig samenzijn. Zondag 26 september is er een feestelijke dienst in Nieuwdorp.