Vragenlijst over annuleren Deltadag

WEMELDINGE – Het is inmiddels geen nieuws meer maar de Delta Inspiratiedag, die op 5 november in Middelharnis zou worden gehouden, moest worden geannuleerd wegens een gebrek aan belangstelling. Voor degenen die wél waren geïnteresseerd, was dit een teleurstelling. Ook voor de organisatoren, de workshopleiders en de groepen die zich wilden presenteren tijdens de dag, was het een domper.

De eerste voorbereidingen begonnen in 2019 met de goed bezochte ‘voorganger’ van november 2018 in Goes als inspirerend voorbeeld. Een eerste poging, gepland voor november 2020, werd doorkruist door de coronapandemie. Toen corona achter ons gelaten leek, werd het aangedurfd een nieuwe datum te prikken. Na wikken en wegen, in afstemming ook met andere evenementen, werd zaterdag 5 november gekozen. De eerste vooraankondiging via deze Nieuwsbrief was in juni jl. en in september volgde het programma. Er waren best veel positieve reacties maar het aantal aanmeldingen bleef achter. Een reminder medio oktober trok een aantal belangstellenden over de streep maar het aantal bleef onvoldoende. Een evenement dat is opgezet voor 200 mensen kan niet zomaar worden omgezet naar iets voor 60 mensen. Dat kan niet qua opzet maar is ook financieel niet verantwoord.

Hoe komt het?

Natuurlijk is er al veel nagedacht en overlegd hoe dit nu komt en of het ook anders had kunnen gaan? Feit is dat deze maanden blijkt dat ook heel wat andere evenementen en activiteiten, zowel binnen de kerk als daarbuiten, moeite hebben om deelname/ inzet van mensen te mobiliseren. Voor een aantal andere geldt dat overigens weer niet of in mindere mate. Sommigen leggen een verband met de nasleep van corona, maar het blijft toch lastig om in de hoofden en harten van mensen te kijken.

Mede om die reden is er een eenvoudige vragenlijst opgesteld, waarvan we u vriendelijk vragen die in in te vullen. Zo komen we er beter achter wat uw beweegredenen waren om al dan niet naar de inspiratiedag te komen. En welke vorm en welke inhoud uw voorkeur heeft als het gaat om het delen van inspiratie, kennis en ervaring. We hopen dat u even de moeite wil nemen de vragenlijst in te vullen. Bij voorbaat dank!