Vrouwenpolder neemt stelling in kerkasielkwestie

door Margreeth Ernens

VROUWENPOLDER – De Protestantse Gemeente van Vrouwenpolder roept het Moderamen van de Protestantse Kerk op om stelling te nemen in de kwestie rond het kerkasiel in Den Haag en een helder signaal af te geven dat het zo niet langer kan. In Den Haag is het Armeense gezin Tamrazyan in buurt- en kerkhuis Bethel opgenomen in de hoop op een rechtvaardige oplossing voor hun dreigende uitzetting.

De kerkenraad van Vrouwenpolder deelt de breed gedragen verontwaardiging over het blijkbaar ontbreken van een medemenselijk gevoel in deze zaak. ‘De harde confrontatie tussen steriele wetgeving en medemenselijkheid komt nergens anders zo goed tot uiting als in dit verhaal’. De raad verzoekt het moderamen de minister en staatssecretaris aan te sporen om asielregels met meer menselijkheid toe te passen en de wetgeving zodanig aan te passen dat kinderen niet meer tussen wal en schip terecht komen. Zij vraagt de PKN een helder signaal te geven dat het op deze manier niet verder kan. Lees de volledige brief aan het moderamen: Brief moderamen PKN inzake asiel

Doorlopende kerkdienst

De kinderen Tamrazyan

Het kerkasiel in buurt- en kerkhuis Bethel in Den Haag is inmiddels de vijfde week ingegaan. Meer dan vierhonderd voorgangers uit alle delen van het land, en ruim 3500 mensen hebben aan de doorlopende de vieringen deelgenomen. Onder hen was ds Rein Brand uit Kloetinge. Naast deze doorgaande kerkdienst zijn het ook de ontmoetingen in het ‘voorportaal’ die vreugde en moed geven, zo schrijft Derk Stegeman, namens de Protestantse Kerk in Den Haag. ,,Zoiets hadden we vooraf niet kunnen bevroeden. Als ontvangende kerk ervaren wij jullie deelname en support als bijzonder. Het is niet eenvoudig om uit te drukken hoe groot de bemoediging is die van deze intense betrokkenheid en warme steun uitgaat. Daarnaast blijkt dat veel schotten en (onder)scheidingen die we doorgaans in kerk en liturgie ervaren, wegvallen in de doorgaande asielkerkdienst. In de context van deze dienst blijkt oecumenische samenwerking op geen enkele manier problematisch en beleven we een grote liturgische diversiteit. In de verbondenheid van deze kerk­asieldienst worden bruggen geslagen.”

Oproep

Momenteel zijn de uitkomsten van de gesprekken met de overheid over het kerkasiel nog niet zodanig dat het kerkasiel kan worden beëindigd. Deelname van voorgangers blijft dus vooralsnog hard nodig. Daarom heeft classispredikant ds Arie van der Maas zich voor de doorlopende kerkdienst ingeroosterd voor de nacht van vrijdag op zaterdag 14/ 15 december van 03.00 tot 10.00 uur. Hij vraagt medevoorgangers, kerkgangers en muzikanten met hem mee te gaan naar Bethel en een stukje van deze tijd voor hun rekening te nemen. Zij kunnen zich bij hem melden via a.vandermaas@protestantsekerk.nl  of telefonisch: +31 (0)6 – 31 99 11 07 .