We missen het zingen het meest

UTRECHT – Kerkleden missen het samen zingen het meest nu de vieringen slechts beperkt of helemaal niet toegankelijk zijn. Dat zegt bijna 45% van de bijna 2000 respondenten die meededen aan een onderzoek naar (onder meer) de kerk in coronatijd. Uit de antwoorden blijkt verder dat het fysiek aanwezig kunnen zijn in de kerk (34%) en ontmoetingen met mede-kerkleden (28%) worden genoemd als onderdelen die worden gemist. De waardering voor de eigen kerk blijkt in coronatijd bij met name trouwe kerkgangers niet tot weinig veranderd.

Actie Kerkbalans presenteerde vrijdag 22 januari 2021 in de Pieterskerk in Utrecht tijdens een online persconferentie de uitkomsten van het onderzoek Citisens naar de beleving van kerkgangers in coronatijd en hun geefbereidheid. Actie Kerkbalans is de landelijke actie waarbij vier kerkgenootschappen hun leden jaarlijks om een financiële bijdrage vragen.

Mix tussen livestream en viering

Uit het onderzoek blijkt dat kerkleden in coronatijd de kerkdiensten volgen op gemiddeld twee manieren, vaak een mix tussen een livestream en het fysiek bezoeken van diensten. Zo volgt 45% de vieringen of diensten via een livestream, 33% bezoekt een dienst fysiek en 19% volgt een dienst via televisie (bijvoorbeeld NPO 2). 38% van de kerkleden geeft aan nu geen vieringen of diensten te volgen maar dat zijn vooral kerkleden die ook vóór de coronacrisis nooit of soms een kerkdienst bezochten.

Geefgedrag

In het onderzoek is verder gevraagd naar het geefgedrag van kerkleden. Vier op de vijf leden geeft geld aan de kerk, maar liefst 40% geeft ook tijd als vrijwilliger. De redenen om geld of tijd te geven aan de kerk zijn verschillend, maar betrokkenheid bij de kerk wordt in beide gevallen het vaakst genoemd. Kerkleden zijn het meest bereid om geld te geven voor het onderhoud van het kerkgebouw, diaconale projecten en pastoraat.

Kerk van de toekomst

De betekenis van de kerk voor kerkleden verschilt, waarbij ‘het geloof delen met anderen’ het vaakst wordt genoemd. Kerkleden zien in de toekomst graag een kerk waar mensen er zijn voor elkaar (41%) en waar men kan leren, groeien en bezinnen (38%). De geefbereidheid voor de kerk van de toekomst is precies even groot als de geefbereidheid voor de kerk van vandaag. De bereidheid om bij te dragen via Actie Kerkbalans blijkt het hoogst wanneer het geld naar de eigen, plaatselijke parochie of gemeente gaat.

De in totaal ongeveer 2000 respondenten komen uit de vier deelnemende kerkgenootschappen van Actie Kerkbalans: de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente.

Het onderzoek werd gepresenteerd door Frank van Kooten van onderzoeksbureau Citisens. Mgr. Gerard de Korte (bisschop van Den Bosch en referent namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie voor Kerk en Samenleving) en dominee Trinette Verhoeven (classispredikant van de PKN Classis Utrecht) zullen vrijdagmiddag een reactie geven op het onderzoek en de betekenis ervan voor de kerk in deze tijd.

Actie Kerkbalans loopt van 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021.

Klik hier om de Rapportage onderzoek Actie Kerkbalans te downloaden.