We mogen weer met meer naar de kerk

WEMELDINGE/UTRECHT – Er kan weer een stap verder gegaan worden in het houden van kerkdiensten: dertig procent van de capaciteit van de kerkruimte kan benut worden en daarmee mogen voor grotere kerkgebouwen meer dan 50 kerkgangers worden uitgenodigd. Daarbij geldt dat de anderhalve metermaatregel bij de indeling van de zitplaatsen goed gehandhaafd moet kunnen worden.

De landelijke Protestantse Kerk en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) brachten woensdag 26 januari 2022 nieuwe corona-adviezen naar buiten naar aanleiding van de jongste persconferentie van premier Rutte en minister Kuipers. (Klik hier voor het bericht van de PKN, en hier voor het CIO-bericht)

De landelijke kerk benadrukt daarbij dat in  lijn met alle vorige adviezen het vragen naar een coronatoegangsbewijs (ctb) voor erediensten en catechese niet wenselijk is

Het moderamen, dat het CIO-advies ondersteunt, benadrukt nogmaals om verantwoordelijk om te gaan met de huidige versoepelingen en de basisregels bij alle activiteiten nauwkeurig in acht te nemen.

Het dragen van mondkapjes is niet verplicht, maar het moderamen adviseert de landelijke richtlijn hierin te volgen. Dat wil dus zeggen dat bij verplaatsingen vanaf 13 jaar een mondkapje moet worden gedragen.

Het moderamen adviseert voor de rest van de kerkelijke activiteiten de richtlijnen van de overheid te volgen.

De maatregelen gelden voor zes weken, dus tot 8 maart a.s. met een tussentijds weegmoment op dinsdag 15 februari a.s.