Werk GeeVer krijgt vervolg

MIDDELBURG – De opgeheven Stichting GeeVer (Geestelijke Verzorging voor mensen met een (verstandelijke) beperking in Zeeland) wordt opgevolgd door een andere samenwerkingsverband. Dat wordt gemeld in een nieuwsbrief van de participanten. Dat zijn Arduin, Tragel Zorg, Gors en Philadelphia en de Raad van Kerken.

Op 8 december 2016 hield stichting GeeVer een minisymposium over zingeving. Op dit ‘feest van inclusie’ kwamen mensen met en zonder beperkingen samen om terug te kijken op 15 jaar GeeVer en na te denken over de toekomst. Het evenement ging gepaard met  workshops, lezingen en muziek. Tijdens het minisymposum op 8 december nam sociaal cultureel werkster Anneloes Steglich officieel afscheid wegens pensionering. Ze gaf het stokje door aan Janny Blankenstijn en Jannica de Prenter.

Bestuurders van Arduin, Tragel Zorg, Gors en Philadelphia en  vertegenwoordigers van de Raad van kerken ondertekenden op 8 december een convenant, waarin zij beloven samen te  werken op het gebied van de geestelijke verzorging voor mensen met een beperking in Zeeland. Deze partijen zullen Janny Blankenstijn en Jannica de Prenter ondersteunen bij hun werkzaamheden als geestelijk verzorger. Janny is het aanspreekpunt boven de Westerschelde. Jannica werkt in Zeeuws-Vlaanderen.