Wie en wat is de werkgroep Kerk & Israël

STELLENDAM – De onlangs opgerichte werkgroep Kerk & Israël, afdeling Delta, informeert kerkenraden en gemeenten over Kerk & Israël. De werkgroep onderhoudt daarnaast contacten met de Joodse Gemeenschap in de regio. Activiteiten rondom Kerk & Israël in uw gemeente/Ring kunt u aan de werkgroep doorgeven, zodat het bericht gedeeld wordt met andere kerken in de classis Delta.

Ds Davy Hoolwerf

Met het Wekenfeest wordt de feestrol Ruth gelezen. De Moabitische vrouw Ruth die mee gaat met de Joodse vrouw Noomi. We horen haar belijdenis: uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Het is aan ons om de God van Israël te belijden en dat niet los van onze verbondenheid met Zijn volk. Immers de nazaat van Noomi en Ruth is de Messias Jezus door wie wij sinds Pinksteren mogen delen in de zegen van Abraham.

De classicale commissie Kerk & Israël bestaat uit:

Coördinator: ds Davy Hoolwerf uit Stellendam, ambassadeur vanuit de landelijke Raad voor Kerk en Israël.

Vanuit de Ringen:
Ring Hoeksche Waard: ds. C. Doorneweerd,  Strijen
Ring Haringvliet: ds. K. Waterlander, Simonshaven
Ring Schouwen-Duiveland en Tholen: vacant
Ring Goes: de heer C. Eckhardt, Goes
Ring Walcheren: ds. E. Klootwijk, Oost-Souburg
Ring Zeeuws-Vlaanderen: mw. C. de Mol – Marcusse, Terneuzen

De commissie houdt zich bezig met:

* Aanvullend en coördinerend werken ten aanzien van de activiteiten in de Ringen.
* Nieuwe initiatieven ten dienste van bezinning en gesprek in gemeenten als het gaat om de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël en het zich realiseren dat de kerk als lichaam van Christus is geworteld in het volk Israël. Het kan daarbij tevens gaan om actuele vragen die de positie van de huidige staat Israël oproept en de dilemma’s die dat met zich meebrengt.
* Waakzame aandacht voor sluimerend antisemitisme.

Voor meer informatie over Kerk & Israël kunt u mailen met ds Davy Hoolwerf: davyhoolwerf@gmail.com