Wissel ideeën uit over wat we kunnen doen voor de mensen in Oekraïne

VLISSINGEN – Nu de oorlog in Oekraïne in alle hevigheid woedt, roept onze classispredikant ds Arie van der Maas op om als gemeenten na te denken over wat er kan worden gedaan voor vluchtelingen en oorlogsslachtoffers. Hij vraagt om ideeën en initiatieven te delen, ter inspiratie van anderen. ,,Bundeling van krachten is in de gegeven omstandigheden belangrijk.’’

U kunt uw bijdragen sturen naar gelovenindedelta@gmail.com

Vlissingen

Op zaterdag 2 april is iedereen tussen 14.00 en 16.00 uur welkom in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen om te bidden voor vrede in Oekraïne. Er worden gratis kaarsjes uitgedeeld en rustige muziek helpt om in de sfeer van gebed te komen.

Parochiepriester pater Thaddy de Deckere: ,,Wij geloven dat gebed een bijzonder krachtig wapen is om vrede te verkrijgen. Natuurlijk moeten we de mensen van Oekraïne ook praktisch helpen. Dat gebeurt al volop in Nederland. Ongelofelijk, zo ruimhartig als Nederlanders zijn: inmiddels is er al 150 miljoen euro gegeven! Dat is echt ontroerend als je bedenkt wat voor klein landje Nederland is. Naast het bijeenbrengen van zoveel materiële hulp willen we niet vergeten te bidden om vrede in dit zwaar getroffen land en heel bijzonder om kracht en troost voor al die mensen uit Oekraïne die nu op de vlucht zijn of nog lijden in de Oekraïne.”

Op het Scheldeplein staat deze zaterdag tussen 14.00 en 16.00 een mobiele kapel waar mensen kaarsjes kunnen aansteken.

Oostburg

Met als motto ‘Vrede’ wordt zaterdag 26 maart 2022  vanaf 20.00 uur in Podium De Open Haven in Oostburg een concert voor Oekraïne gegeven door het koor Grenzeloos. Deze culturele avond omvat een muzikaal programma, afgewisseld met tekstuele bijdragen. Klik hier

 

Vlissingen

In de Sint Jacobskerk van Vlissingen wordt vrijdag 18 maart 2022 van 19.30 tot 22.30 uur een groot benefietconcert voor Oekraïne gegeven. Aan het concert wordt meegewerkt door Zeeuws Byzantijnskoor ‘Sretenieje’ o.l.v. Emilia Tabachnik-Li, Anna Lipkin-Mazor, viool en Slava Poprugin, piano, kamerkoor Cantus Choralis o.l.v. Aleida Post en Slava Poprugin. Klik hier

Brouwershaven

Deze week en komend weekend is de Grote of Sint Nicolaaskerk van Brouwershaven elke middag van 13.00 tot 17.00 uur open voor stilte, gebed en het ontsteken van een lichtje voor Oekraïne.

 

 

Ouwerkerk

De Geertruidkerk aan de Ring in Ouwerkerk is ook zondag 13 maart na de kerkdienst een uurtje open (van 11 tot 12 uur). Zo kunnen dorpsgenoten die niet naar de dienst komen ook in de rust van de kerk terecht voor een moment van stilte, gebed of het aansteken van een lichtje.

 

 

 

Middelburg/Vlissingen

De H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg is zondag 6 maart van 12.30 uur tot 16.00 uur geopend voor eenieder die een kaarsje wil aansteken, voor een moment van persoonlijke bezinning en voor gebed om zo aandacht te besteden aan de situatie in Oekraïne. Voorafgaand wordt hieraan in de viering vanaf 11.30 uur aandacht besteed.
In Vlissingen is de Onze Lieve Vrouwe kerk op zaterdagmiddag 12 maart geopend van 14.00 uur tot 16.30 uur. Dan kan ook afscheid worden genomen van deze kerk. Speciaal voor de vrede wordt om 14.30 uur gezamenlijk de rozenkrans gebeden.

Ouwerkerk

In Ouwerkerk luidde afgelopen woensdag de Salvatorklok voor vrede en recht in Oekraïne. Zondag 6 maart blijft de Geertruidkerk aan de Ring na de dienst tot 13 uur open. Dorpsgenoten en anderen die niet naar de dienst komen kunnen dan even in de rust van de kerk terecht voor een moment van stilte, gebed of het aansteken van een lichtje. Bijgaande afbeelding heeft een gemeentelid geschilderd en zal bij het kerkpad staan zondag, zo schrijft Joëlle Kooman, pastor van de Protestantse gemeente Ouwerkerk.

 

Kats

Ook in Kats werd woensdag 2 maart de klok geluid. Normaal gebeurt dat met de hand, maar aangezien de kabel is gebroken, werd het luiden nu op afstand via een app gedaan. ’s Avonds heeft de gemeente Aswoensdag gevierd. In een kring werd samen gebeden en gezongen voor Oekraïne, en een lichtje aangestoken. Ook kreeg iedereen een askruisje.

Middelburg

De Nieuwe Kerk in Middelburg is de komende weken op vrijdag tussen 12.30 en 13.00 uur open voor het aansteken van een kaars om stil te staan bij de oorlogssituatie in Oekraïne. ,,Het is goed dat de kerk een plek kan zijn voor bezinning en gebed; een plek om samen te komen en verdriet en afschuw te delen; een plek ook om hoop te putten uit samenkomen en verbondenheid te voelen. Zo kan de kerk een plek zijn voor alle Middelburgers en voor wie maar wil’’, aldus het Stadspastoraat van Middelburg.

 

Bruinisse

HervormdBru doet mee aan een actie om goederen naar Oekraïne te sturen, zo meldt de gemeente op Instagram. Transporteur Van der Spek Seafoods BV rijdt volgende week met vier vrachtwagen naar Oekraïne met spullen. Vrijdag 4 maart van 15.00 tot 18.00 uur, zaterdag 5 maart van 9.00 tot 12.00 uur en woensdag 9 maart van 14.00 tot 16.00 uur kan men de volgende goederen inleveren bij Van der Spek Seafoods BV aan de Industrieweg 2 in Bruinisse:
Schone kinderkleding; Pampers; Dekens; Dekbedden; Ingeblikt voedsel; Toiletartikelen

Vlissingen

Sint Jacobskerk VlissingenOok de klokken van de Sint Jacobskerk in Vlissingen deden op 2 maart mee in welluidende verbondenheid met Oekraïne. Vanaf morgen (woensdag 2 maart) zijn er vespers, die tijdens de veertigdagentijd wekelijks worden gehouden. Dan brandt ook een kaars voor Oekraïne en wordt gebeden voor allen die lijden onder het geweld in Oekraïne. In het vervolg hierop wordt de Sint Jacobskerk in het centrum van Vlissingen op vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur opgesteld voor een ieder die een kaarsje wil aansteken, voor een moment van persoonlijke bezinning, voor een gesprek of voor gebed. Iedereen is van harte welkom.

Middelburg

In Middelburg klonken op 2 maart van 17.15 tot 17.30 uur de klokken van de Abdijkerken voor vrede en recht. Het is een oproep tot waken en bidden: dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen in plaats van oorlog en geweld, dat mensenrechten gerespecteerd worden, burgers beschermd worden en slachtoffers worden opgevangen.

In Middelburg wordt vanaf vrijdag 4 maart elke vrijdag in de Nieuwe Kerk te Middelburg van 12.30 uur tot 13.00 uur een wake voor vrede in Oekraïne gehouden. Aansluitend wordt het Coventrygebed voor vrede en verzoening gebeden. Het Coventrygebed voor vrede en verzoening wordt wereldwijd elke vrijdag gebeden in kerken die de sporen van oorlogsgeweld dragen.

Zierikzee

Vanuit Zierikzee ontvingen we de flyer voor een avondgebed voor Oekraïne. Dit wekelijkse avondgebed is een initiatief van het platform voor de kerken in Zierikzee, zo schrijft hervormd predikant ds Leon de Borst. ,,Vanuit Zierikzee kunnen we niet veel doen, of toch… We kunnen in eenheid bij elkaar komen en onze nood en die van de Oekraïners in Gods handen leggen. Donderdag 3 maart vanaf 19.00 uur bent u welkom om mee te doen aan een avondgebed in de Gasthuiskerk (Havenplein 17, Zierikzee). Daarin kunt u meebidden en een kaarsje aansteken. De eerste keer wordt geleid door ds. Freek Schipper van de Thomaskerk. In de tijd hierna willen we het avondgebed, afhankelijk van de ontwikkelingen, elke week houden.’’

Goes

Ds Janos Schellevis van de Protestantse gemeente Goes zocht de afgelopen zondag naar symbolen om aandacht t geven aan de Russische aanvallen op Oekraïne. Een diaken suggereerde het aansteken van een lamp op de liturgietafel. ,,Dat hielp mijzelf om uiteindelijk twee brede stompkaarsen – met een doorsnee van 10 cm – in de kleuren van de Oekraïense vlag te kopen en deze op een glazen bord op de liturgietafel te plaatsen. De kaarsen zijn voor de dienst aangestoken en hebben de hele dienst gebrand en het is de bedoeling dat ze daar voorlopig blijven staan. Bij de Kindernevendienst werd nog een Happy Stone in de kleuren van de vlag gemaakt en die is er ook bij gelegd. Misschien is deze liturgische suggestie een stimulans voor andere gemeente om ook op een dergelijke manier aandacht aan de oorlog in Oekraïne te besteden.’’