Wonderkerk Hoek verfilmd

Dominee Arie van der Maas

Dominee Arie van der Maas

hoekmetmolenHOEK – ‘De ramen steeds verder open’ naar buiten was en is het streven van de Protestantse gemeente in Hoek. Dat werd volgens dominee Arie van der Maas op een wrange manier werkelijkheid bij de brand die de dorpskerk trof op Nieuwjaarsdag 2015. ,,Alle muren vielen weg. We stonden als het ware naakt aan de dijk”, vertelt de predikant.

Het enige dat bijna onbeschadigd uit de puinhopen kwam was de Bijbel die op de avondmaalstafel lag. Dat werd als een bemoedigend teken gezien. De kerk lag in puin, maar het Woord blijft. De Bijbel werd nadat deze was geconserveerd opengelegd bij Jesaja 43. In het tweede vers van dat hoofdstuk staat: ,,Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.” Die woorden spraken bijzonder aan, ook tijdens de dienst waarin een groep Iraanse asielzoekers werd gedoopt in de noodkerk die na de brand werd gebruikt. ,,Het Woord zoekt zijn weg in ons midden en wij gaan daar onze weg mee”, vertelt dominee Van der Maas.Bijbel Hoek

De Hoekse predikant komt hierover aan het woord in de video ‘Verder’. Deze film van Ferdinand Borger is gemaakt in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en werd op Hervormingsdag, 31 oktober, in Amsterdam gepresenteerd. Dat gebeurde ter gelegenheid van de jubileumcampagne 2017: 500 jaar protestant. Het gaat in de video over de volgende vraag: ,,Waar zit de vernieuwende kracht van de Protestantse Kerk in 2016 – bijna 500 jaar na het begin van de Reformatie?” Borger portretteerde daarvoor drie initiatieven. Naast het wonder van de herbouw van de kerk in Hoek, handelt de video over de Paaspelgrimage op  Vlieland en het Klein Klooster in Amsterdam Zuid-Oost.

hoekexterieurVooral emotioneel gezien leverde de brand in Hoek verliespunten op, maar er  valt ook winst te noteren  ,,Je kunt niemand toewensen dat je gebouw afbrandt, maar het heeft ook veel opgeleverd’, vertelt Van der Maas. En inderdaad. De hele dorpsgemeenschap werkte mee aan de wederopbouw.  Binnen twee jaar na de brand staat er een kloeke nieuwe kerk, die op allerlei manieren eigentijds is te noemen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ruimtelijke indeling, die het veel beter dan voorheen mogelijk maakt gebedsvieringen te houden. Daarvoor wordt een kapel ingericht die ook te gebruiken is bij bijeenkomsten rond het afscheid van overledenen. Het gebouw is bovendien geschikt voor concerten en andere evenementen ten dienste van de dorpsgemeenschap.  Daarbij komt dat het nieuwe bedehuis energie-neutraal is, over moderne audio- en videovoorzieningen beschikt en een gedigitaliseerd kerkorgel.

Openingsprogramma

  • De kerk wordt vrijdag 9 december om 14.00 uur feestelijk heropend. Daarna is er een korte viering met aansluitend toespraken voor en door genodigden.
  • Op zaterdag 10 december is het open huis. Van 10.00 – 16.00 uur is iedereen die de kerk van binnen wil zien van harte welkom. Er klinkt die dag doorlopend muziek.
  • Zondag 11 december wordt het openingsweekend afgesloten met een feestelijke eredienst om 14.30 uur.

Klik hieronder voor de film, waarin Hoek als eerste aan de orde komt.