Zeeland pioniert duchtig mee

MIDDELBURG –  Vijf van de 84 pioniersplekken die sinds 2013 binnen de Protestantse Kerk in Nederland gestalte kregen of nog in voorbereiding zijn liggen in Zeeland. De bevolkingsarme provincie doet dus goed mee op dit vlak.* Dat blijkt uit het eind januari 2017 verschenen rapport ‘Op hoop van zegen’. Daarin is een verhaal opgenomen over het project Kloosterwelle in Noordwelle. Het gaat in Zeeland behalve Kloosterwelle om de volgende projecten: Effe bijtanken (Axel),  Simpelhuys (Middelburg),  JOTA (Oostburg) en De Herberg (Vlissingen ). Hierna een korte uitleg over deze initiatieven:

Effe bijtanken van de pioniers Ed en Marga van Essen in Axel krijgt gestalte in  bijeenkomsten rond de Bijbel. Deze zijn speciaal gericht op de ouder wordende mens. Maandelijks worden er twee bijeenkomsten gehouden.  Bij Effe bijtanken is er veel plaats voor zingen. Het gaat vooral om geliefde liederen van  Joh. de Heer en Glorieklokken. Medewerking verleent de zanggroep Breng Dank. Bovendien komen er pastorale onderwerpen aan de orde. Klik hier voor meer informatie

Pioniersplekken NLKloosterwelle is de verzamelnaam van activiteiten die op initiatief van dominee Piter Goodijk (PKN Renesse en Noordwelle) zijn ontstaan in de Corneliuskerk van Noordwelle. Daar  is op woensdagen wekelijks een vesperviering. Die vangt aan om 18.00 uur. Bezoekers kunnen al vanaf 17.30 uur naar binnen om zich in stilte voor te bereiden. Aansluitend op de vespers wordt om 18.30 uur een gezonde maaltijd geserveerd waarvan de kosten 10 euro bedragen (7 euro voor minder draagkrachtigen). Naast de vesperdiensten zijn er in  2017 vier retraitedagen, namelijk op 8 maart, 7 juni, 6 september en 6 december. Deelname aan een retraitedag kost  20 of 35 euro.  Tijdens deze dagen wordt het ritme van de getijdegebeden gevolgd. Klik hier voor website

JOTA in Oostburg is een pioniersplek van de Protestantse gemeente De Brug uit Oostburg, de Protestantse gemeente Breskens en de Protestantse gemeente De  Verbinding (Schoondijke, Groede en Waterlandkerkje). Zij beheren de ontmoetingsplek Jota aan het Raadhuisplein in Oostburg. De pioniersplek is de motor van een reeks activiteiten: a)JOTA Aan Tafel. Aanschuifmaaltijd op donderdagen , voor mensen die in gezelschap willen eten voor een democratische prijs.b)JOTA JONG. Ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren van 12-18 jaar.  Ingrediënten zijn o.m. chillen en samen huiswerk maken. c)JOTA Meditatie. Deze poot draait om ontmoetingen waar stilte een voorname rol speelt. d)JOTA Trefpunt. Ontmoetingen  voor iedereen en in het bijzonder voor mensen, die een luisterend oor zoeken en een open hart. e)JOTA Werkplaats. Samen met een vrijwilliger kleine mankementen repareren. f)Voedselbank. Wekelijks worden pakketten van de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen uitgedeeld aan mensen in en om Oostburg. Klik hier voor website

PioniersplekkenDe Herberg staat voor het gelijknamige ontmoetingscentrum het Bellamypark in Vlissingen. Daarvan maakt de plaatselijke Protestantse gemeente sinds maart 2014 gebruik voor gemeentelijke bijeenkomsten en  vergaderingen van o.m. de kerkenraad, diaconie, kerkrentmeesters en het jeugd & jongerenwerk. Hier houden de pastores een inloopspreekuur en kunnen mensen binnenstappen voor een kop koffie/thee en een goed gesprek. Daarnaast is De Herberg een open huis, een uitnodigende plek waar ieder uit de Vlissingse samenleving even kan binnenlopen om op verhaal te komen en medemensen te ontmoeten. Klik hier voor meer informatie

Stadsklooster Simpelhuys in het voormalige Cellebroederklooster en de Engelse Kerk aan de Simpelhuisstraat in Middelburg moet de komende tijd verder uitgroeien tot  een gastvrije plek van ontmoeting, bezinning en inspiratie. Het project van pionier Henk Goudswaard en de zijnen richt zich sterk op mensen die niet (meer) in de kerk komen, De pelgrimstochten van het Stadsklooster genieten flinke belangstelling. Vele tientallen mensen lopen mee tijdens de tochten over Walcheren, die steevast eindigen met een vesper in een kerk. Sinds januari 2017 worden in de Engelse kerk op zondagavonden (aanvang 19.00 uur) vesperdiensten gehouden. Die vormen de voortzetting van de vespers die tot aan de sluiting werden gehouden in de Oostkerk in de stad. Het stichtingsbestuur denkt voor de komende tijd aan uitbreiding met activiteiten zoals een rouwgroep en een herdenkingskamer, Taizé-vieringen, middagpauzeconcerten, speciale aandacht voor ouderen in de vorm van een breigroep, verhalen vertellen in verschillende vormen, Bibliodrama, speciale aandacht rondom de 40-dagentijd, Pasen, Advent en Kerstmis, Zeeuwse Dag van de Spirituele Film, een zondagmiddagcafé, seminars rond bepaalde thema’s of (christelijke) filosofen, organisatie van retraites in eigen huis of in andere kloosters, organisatie van wandelweken of tochten in of buiten Nederland en cursussen op het gebied van icoonschilderen of liturgisch bloemschikken. Klik hier voor website

*Van de 1.970.000 leden die de PKN telde per 1 januari 2015 woonden er 72.800 in Zeeland, oftewel 3,6 procent.