Zo zit de kerk bestuurlijk in elkaar!

Hoe de kerk bestuurlijk in elkaar zit is voor veel mensen ondoorgrondelijk. Jan Zwemer, scriba van de Protestantse Gemeente Nieuw- en Sint Joosland, bracht met behulp van bestaand materiaal het hele model in kaart. Het stuk is toegesneden op de situatie in Zeeland en de Zuid Hollandse Eilanden (classis Delta) en in het bijzonder op de ring Walcheren. De redactie van deze site publiceert het met plezier hieronder.

Hervormde kerk Nieuwe Tonge