Zoekend naar licht

door Margreeth Ernens

VLISSINGEN – De eerste vier uitzendingen van Geloof in Zeeland – op zoek naar het licht – openen met Lied 1005 uit het Liedboek: Zoekend naar licht, hier in het duister. Tijdens deze vier Adventszondagen klinken telkens andere coupletten van dit lied, waarin mensen zoeken naar God, maar ook het licht mogen weerkaatsen, vrede mogen brengen en brood mogen delen.

Het lied draagt dus eigenlijk de actuele boodschap uit van omzien naar elkaar in deze moeilijke en onzekere coronatijd.

‘Zoekend naar licht, hier in het duister’ is een smeekgebed voor een eerlijker en betere wereld en geschreven in de ‘wij-vorm’. De zangers (‘wij’) verlangen naar licht, terwijl we in het duister verkeren, verlangen naar waarheid, vrede (Nederlands: ‘rust’), hoop, een schuilplaats en warmte. De laatste twee regels van elk couplet vragen Christus’ hulp daarbij: Alleen Hij heeft de kracht om ons innerlijk te veranderen, om elkaar te dienen, tot Gods Rijk op aarde zal komen.

Het refrein is in tegenstelling tot de coupletten, in majeur geschreven, wat een gevoel  van ‘thuiskomen’ geeft: ‘Christus ons licht, schijn door ons heen’, een geloofsbelijdenis en gebed ineen. Het ritme is rustiger dan in de coupletten.

Adventskaarsen

Het lied werd in 1987 geschreven en gecomponeerd door de Britse Bernadette Farrell (1957) om te zingen als de adventskaarsen aangestoken worden. Er zijn vijf varianten, een voor elke kaars.

De oorspronkelijke Engelse titel is Christ be our light, (Longing for light, we wait in darkness) naar een tekst van de kerkvader Augustinus. De Nederlandse vertaling is van Elly (‘van Rikkert’) Zuiderveld. Het wordt veel gezongen in de gemeenschap van Taizé.

Jezus, U bent het licht in ons leven
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt
Jezus, U bent het licht in ons leven
open mij voor uw liefde, o Heer

Bernadette Farrell schrijft veel katholieke kerkmuziek. Lied 1005 wordt ook vaak door jongerenkoren gezongen, zoals op de Katholieke Wereldjongerendagen. Het verscheen na 2000 in internationale liedbundels.

Liedtekst Zoekend naar licht

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

REFREIN:

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

REFREIN

Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.

REFREIN

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.

REFREIN

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

REFREIN

Het Zeeuws Projectkoor onder leiding van Martin Mans zingt Lied 1005 in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Het arrangement is van Martin Zonnenberg.