Koning ontvangt eerste exemplaar nieuwe Bijbelvertaling

door Margreeth Ernens

DEN HAAG – De herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling is eindelijk klaar en werd woensdagmiddag 13 oktober 2021 feestelijk gepresenteerd in de Grote Kerk in Den Haag, want ‘de NBV21 is de Bijbel voor de 21e eeuw’ meent het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Koning Willem-Alexander ontving van Riewerd Buitenwerf, directeur NBG, het eerste exemplaar van de NBV21, zoals deze vertaling heet. In het programma werd onder meer ingegaan op de totstandkoming en het belang van de NBV21.

Riewerd Buitenwerf overhandigt koning Willem-Alexander het eerste exemplaar van de NBV21.

Giovanca Ostiana presenteerde het gevarieerde programma in een volle Grote Kerk. Een inleidende video liet zien dat de NBV21 het Woord in al zijn rijkdom is, het beste van onze taal. Alle reacties op de nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 zijn verzameld en gewogen, ieder Bijbelvers werd opnieuw getoetst aan de brontekst, er kwamen nieuwe inzichten en verbeteringen, waardoor je dichter bij de bron komt. De nieuwe editie telt zo’n 12.000 wijzigingen (een gemiddelde van bijna acht per pagina), mede op aangeven van Bijbellezers zelf.

Riewerd Buitenwerf stelde in zijn inleiding dat er geen ander boek dan de Bijbel is dat ons zo confronteert met onszelf en de wereld, maar dat het ook hoop en verzoening geeft voor de toekomst. ,,De Bijbel is beschikbaar voor iedereen. Deze missie is een unieke kans’’, aldus Buitenwerf. Hij maakte bekend dat er niet alleen een ‘gewone’ Bijbel is verschenen, maar ook een kunsteditie met schilderijen uit de lage landen. Daarnaast is er een online versie, en een versie die wordt voorgelezen.

Unieke gebeurtenis

Scriba René de Reuver (l) van de landelijke Protestantse Kerk ontvangt een exemplaar van de NBV21.

Matthijs de Jong, projectleider NBV21 en hoofd vertalen en exegese NGB, gaf een korte terugblik op het project, een proces van dertig jaar waaraan werd meegewerkt door protestanten, katholieken, de Joodse gemeenschap, taalgeleerden, Bijbelgeleerden en literatoren uit Nederland en Vlaanderen en dat is niet eerder voorgekomen. Een van de punten waarop de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 werd bekritiseerd en dat in de NBV21 is veranderd, is het hoofdlettergebruik bij de persoonlijke voornaamwoorden van God (Ik, U, Hij), de zogenaamde eerbiedshoofdletters. Het resultaat van deze nieuwe editie is volgens projectleider De Jong een breed gedragen vertaling voor uiteenlopende kerkelijke tradities en stromingen.

Geloofsgemeenschappen

Ds Karin van den Broeke, voorzitter van het NBG en predikant van PG De Ontmoeting op Noord-Beveland, overhandigde de nieuwe Bijbel aan twaalf vertegenwoordigers van de kerken en geloofsgemeenschappen. Scriba René de Reuver ontving de NBV21 voor de Protestantse Kerk in Nederland.

De vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen gaan met ds Karin van den Broeke (rechtsonder) in gebed om zegen te vragen.

Salomo

Directeur van het Frans Halsmuseum, Ann Demeester, schreef het voorwoord voor de kunsteditie. Uit haar woorden kwam naar voren dat een beeld meer zegt dan 1000 woorden en dat kunst kan fungeren als een teletijdmachine. ,,De beelden zijn als eenakters, het zijn krachtige en dramatische scenes.’’ Als voorbeeld noemde zij het schilderij over koning Salomo van Govert Flinck naar 1 Koningen 3. ,,Salomo vroeg om een verstandig hart, het was een machtig maar ook nederig mens. De link naar tegenwoordig is dat huidige leiders ook mogen vragen om inzicht en wijsheid. De schilderijen geven kleur aan de Bijbel, ze highlighten de geest van de letter. De schilderijen hebben een eerbiedwaardig verleden, maar zijn toekomstbestendig en brandend actueel.’’

Het programma werd afgesloten met gospelmuziek door Elvis E Feat met Shirma Rouse. Na het vertrek van de koning was er gelegenheid tot napraten met een hapje en een drankje.

De NBV en Bijbelzondag

Rondom de verschijning van de NBV21 houdt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap een landelijke bijbelcampagne over de betekenis van de Bijbel. Kerken kunnen daarop inhaken tijdens Bijbelzondag (31 oktober). Kerken én bijbellezers worden uitgenodigd om de betekenis van de Bijbel met elkaar te delen.

Meer over Bijbelzondag, Klik hier

Meer weten over de NBV21? Klik hier

Lees ook het interview dat de PZC had met Karin van den Broeke over de NBV21: Na dertig jaar is de Nieuwe Bijbelvertaling echt af: ‘Dit is een prachtig moment’

Een volle Grote Kerk in Den Haag bij de presentatie van de NBV21.