Zomer 2022

(nieuwsbrief zomer 2022)

Ds Arie van der Maas.

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt midden in de zomer van 2022. Op het moment dat in het gebied van classis Delta voor velen de vakanties op punt van beginnen staan. Periode van rust en recreëren. In de geopolitiek situatie en ook in de Nederlandse samenleving is het echter allesbehalve rust. Voortgaande oorlog en daarmee gepaard gaande verwoestingen in Oekraïne; gevolgen hiervan voor wereldwijde economie en voedselvoorziening; stromen mensen op de vlucht, op zoek naar een veilig onderkomen; wanhoop bij boeren en hun families omdat ze geen toekomst meer zien voor hun bedrijf en daarmee verbonden bestaan; polarisatie van standpunten en verharding, niet alleen op het stikstofdossier maar op tal van onderwerpen in politiek en samenleving. Een hete zomer, die van 2022. Laten we hopen en bidden om een milde herfst en winter.

Ook de psalmdichters kenden deze onrust en ongerustheid. ‘Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Wat is de waanzin toch die zij beramen?’ zingt psalm 2 in de magistrale berijming van de hand van Muus Jacobse. En de psalm herleidt de waanzin tot weerspannigheid tegen God en zijn gezalfde. De mens met zijn ambities en driften, de maat aller dingen, zonder correctie en richting door iets of Iemand die de beperkingen van het mens-zijn overstijgt. ’Machtigen, o koningen, wees wijs. Laat u gezeggen, rechters zonder vrede. Vrees God de Heer en dien Hem naar zijn eis, verheug u bevend, zoek bij Hem uw vrede.’

Herschepping

Schepping en samenleving lijken te snakken naar recreatie, herschepping. Ook velen onder ons zijn op zoek naar rust, naar helderheid te midden van verwarring, verlangen naar vernieuwing in een tijd die sterk tekenen vertoont van uiteenvallen of zelfs ontbinding. Dit geldt voor verschillende onderdelen in de samenleving, maar de eerlijkheid gebiedt te constateren dat het ook aan de kerk niet voorbijgaat. Ook wij verliezen soms elkaar in verharding van standpunten; lijden onder het wegvallen van vertrouwde structuren; zoeken wegen voor het samen kerk-zijn, ter plaatse en in het geheel van de kerk, waar het soms nauwelijks meer mogelijk lijkt.

Zoeken

Zomer 2022. Voor mij als uw classispredikant is het evengoed een zoeken te midden van dit alles. Hopend en biddend dat het mij gegeven is dit zoeken te doen in levende verbinding met Woord en traditie en in inspirerende en soms corrigerende verbinding met allen die zich met mij geroepen weten verantwoordelijkheid te dragen voor de kerk als plaats in deze wereld waar Gods Woord klinken en weerklinken mag.

Daarbij hoop en bid ik ook dat het u, jullie en mij gegeven is in deze zomer ook de nodige rust te vinden te midden van een wereld in beroering om op te laden, om te recreëren en ons te laten re-creëren.

Ik sluit af met een lied uit het Nieuwe Liedboek (2013) dat vermoedelijk bij velen nog niet zo bekend is, lied 932. Rust nu mijn ziel. Het is een lied uit de Iona–gemeenschap, vertaald door Andries Govaart op een melodie van John L. Bell. Met de woorden van dit lied wens ik u allen een goede en gezegende zomer 2022.

Rust nu mijn ziel. Laat ze maar roepen,
dringen om ruimte die God toebehoort.
Smart kent haar klacht, vreugde haar zingen,
chaos vraagt een herscheppend woord.

Rust nu mijn ziel. Zoek niet onrustig
te vroege vrede, maar geef je aan God.
Voedsel is het dat niet verzadigt,
drinken te over, toch kwelt dorst.

Rust nu mijn ziel. Dit is jouw lichaam,
jouw lastig lichaam, hoe word je weer heel?
Soms even raakt hemel de aarde;
God geve dat je ziet en weet.

Rust nu mijn ziel. Weet je geborgen,
durf te geloven, hoor: God heeft je lief.
In pijn en leed deel je in Christus,
Hij kent de smart, Hij roept: vrees niet.

Ds Arie van der Maas,
classispredikant

Download hier de complete nieuwsbrief zomer 2022