Einde kerkasiel wordt gevierd met feestelijke dankdienst

DEN HAAG – De Protestantse Gemeente Den Haag houdt zondag 10 februari 2019 in de Grote Kerk (rond de Grote Kerk 12) in Den Haag een dankdienst om het einde te vieren van het kerkasiel met de doorgaande kerkdienst in buurt- en-kerkhuis Bethel.

Mededeling op de deur van buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag.

Het kerkasiel, dat de uitgeprocedeerde Armeense familie Tamrazyan moest behoeden voor uitzetting, begon op 26 oktober 2018 en werd op 30 januari beëindigd. Bijna 1000 voorgangers en ruim 12.000 kerkgangers (onder wie velen uit de Delta-regio) hielden een kerkdienst drie maanden lang gaande. Doel was de familie veiligheid te bieden en tot een oplossing te komen voor gezinnen in vergelijkbare situaties.

Het dossier van de familie Tamrazyan wordt nu, na de versoepeling van het kinderpardon, opnieuw beoordeeld. Hoewel alles erop wijst dat zij in Nederland mogen blijven, is het voorlopig nog wachten op een definitieve uitspraak. De Protestantse Kerk betreurt het dat het politieke akkoord grote gevolgen heeft voor het toekomstige vluchtelingenbeleid en zal altijd blijven strijden voor een humane opvang van vluchtelingen. Ds René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland: ,,De bijbelse oproep om God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf blijft voor de Protestantse Kerk de richtlijn in haar standpunt voor een humane oplossing voor het vluchtelingenvraagstuk.”

Het kerkasiel in Bethel heeft niet alleen een grote impact gehad op de politieke ontwikkelingen, maar betekende ook veel voor de kerk zelf. ,,Er is alle aanleiding voor grote dankbaarheid. Die dankbaarheid voelen we en die willen we graag vieren’’, zo staat op de website te lezen van de Protestantse Kerk Den Haag.

Iedereen, die als bezoeker, voorganger of op een andere manier betrokken was bij het kerkasiel, wordt van harte uitgenodigd om op 10 februari vanaf 16.00 uur de dankdienst mee te maken. (inloop vanaf 15.00 uur, met koffie of thee). Na de (korte) dienst zal er na enkele korte toespraken gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten. De afsluiting is voorzien om 20.00 uur. De bijeenkomst zal ‘besloten’ zijn, wat betekent dat er geen pers wordt uitgenodigd. Klik hier om u aan te melden voor het bijwonen van de dienst.

Het verzoek is om het aanmeldingsformulier niet te verspreiden via sociale media.

Lees ook: Zeeuwen laatsten die voorgaan in Bethel-kapel