Welkom op de website van de classis Delta.
Fijn dat u ons bezoekt!


Adventserie Geloof in Zeeland – op zoek naar het licht

Johanneskerk Serooskerke

De Johanneskerk in Serooskerke (W)

Eerste Adventszondag 29 november 2020, 9.00 uur: Gemeenschappelijke online viering Geloof in Zeeland vanuit de Johanneskerk in Serooskerke (W). Deze dienst wordt opgenomen in samenwerking met Omroep Zeeland.

Voorgangers: ds Petra van Oosten van de PG Serooskerke (W) en ds Pascal Handschin, havenpastor Mission to Seafarers Zeeuwse havens.

Iedere week komen op een andere locatie mensen aan het woord, over wat voor hen deze tijd donker maakt. Hoe zij uitzien naar het licht. Ditmaal komt de opname uit het Zeemanshuis in de haven van Vlissingen.

Klik hier voor het interview met ds Van Oosten: Kerk bruist tijdens coronacrisis en hier voor het interview met ds Pascal Handschin: Zeelieden kunnen geen kant meer op.

Het programma is zondag van 9.00 uur tot 12.00 uur doorlopend te zien bij Omroep Zeeland TV, Omroep Zeeland-website en via deze website Gelovenindedelta.nl. Het programma kan hier ook worden teruggezien, evenals via Omroep Zeeland


Vertrouwen op het licht aan de horizon

Je moet vertrouwen hebben om als stuurman of stuurvrouw op de brug van je schip te staan en vele tonnen staal, duizenden tonnen goederen en twintig mensenlevens veilig door de nacht te loodsen. Als midden op zee in een nacht zonder maneschijn alle referentiepunten verdwijnen moet je varen met behulp van je radar, je technische apparatuur en je ervaring en intuïtie. Je vertrouwt erop dat alles goed werkt, daarom vaar je door, ook al zie je met je eigen ogen niet precies waar je heengaat. LEES MEER


Bekijk ook ons overzicht van online kerkdiensten in de classis Delta


Lees hier de richtlijnen en adviezen van de Protestantse Kerk over omgaan met het coronavirus (30 september 2020). Download het Protocol Protestantse Kerk in Nederland voor (kerkelijke) bijeenkomsten in de anderhalve meter-samenleving.


Wilt u ook onze NIEUWSBRIEF ontvangen, klik dan op de knop en meldt u aan!


Δ U vindt op deze website nieuws en activiteiten van de Protestantse Kerk (PKN) in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden: de Classis Delta. Bekijk de rubrieken in het activiteitenmenu:

Δ Onder Kalender vindt u alle activiteiten gerangschikt op datum.

Δ De rubriek Over kerkmensen maakt melding van dominees en kerkelijk werkers die beginnen in een gemeente of er afscheid nemen. Er is ook ruimte voor jubilea, bijvoorbeeld van kosters en organisten en andere vrijwilligers.

Δ Onder Classis > Informatie staat informatie over de classis Delta. De samenstelling van de colleges in de classis staat onder Classis > Colleges.  De nieuwsbrieven met daarin informatie over ontwikkelingen en activiteiten in en rondom de classis Delta zijn te vinden onder Classis > Nieuwsbrief. Onder Classis > Verslagen vindt u aankondigingen en verslagen van bijeenkomsten van de Classis Delta.

Δ Informatie en activiteiten van Kerk en Israël staan onder Classis > Kerk en Israël

Δ Informatie en activiteiten van ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking) en het project Delta voor Indonesië vindt u onder Classis > ZWO

Δ Onder Ringen kunt u lezen hoe de Ringen in de classis zijn gevormd en wat het doel van de Ringen is. Onder Ringen > Verslagen en Berichten vindt u verslagen en berichten van de afzonderlijke Ringen in de classis Delta.

Δ Informatie over de GVC (Geestelijke Verzorging bij Calamiteiten, een taskforce van de Raad van Kerken Zeeland), is te vinden onder Oecumene > RvK Zeeland > GVC

Δ Deze website geeft verder informatie over de locaties van alle gemeenten binnen de Protestantse Kerk in dit gebied, met foto’s, kaartjes en links naar de websites.

Δ Voor aanvangstijden van reguliere kerkdiensten verwijzen wij u door naar de websites van de afzonderlijke gemeenten.


Contact

Δ  De webredactie van Geloven in de Delta bestaat uit Margreeth Ernens en Willem Staat. Berichten over openbare activiteiten en evenementen ontvangen we graag per e-mail: gelovenindedelta@gmail.com Bijlagen en foto’s zijn welkom.


Classispredikant

De kerken werken met elkaar samen in de classis Delta. De centrale persoon is de classispredikant, dominee A.P. (Arie) van der Maas. Hij ondersteunt de gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers in het gebied. Dominee Van der Maas is ook  aanspreekpunt en gezicht van de kerk in de regio.
E-mail: a.vandermaas@protestantsekerk.nl.
Klik hier voor de website van Arie van der Maas.

Scriba

A.A.T. (Bram) Kievit is de scriba van de classis Delta.
Postadres: Bloemenweg 25, 3247 GA Dirksland
T 06 24102850
E-mail: classisscriba-delta@protestantsekerk.nl.