Aandacht nodig voor predikanten en pastores

GOES – De GVC, de taskforce Geestelijke Verzorging bij Calamiteiten van de Raad van Kerken Zeeland, vraagt aandacht voor de pastores en predikanten en de geestelijk verzorgers in de verschillende zorginstellingen. Nu de eerste versoepeling in de beperkende maatregelen rondom het coronavirus zijn aangekondigd, geeft dat hoop op betere tijden. Maar we zullen nog voor langere tijd met de anderhalve meter-regel van doen hebben. Dat geldt ook voor de geloofsgemeenschappen die snakken naar het in ere herstellen van de vieringen en naar elkaars pastorale nabijheid.

De GVC bereidt inmiddels samen met de GGD Zeeland een webinar voor over fase 2 in de coronacrisis: hoe verder met de anderhalve meterregel ter ondersteuning van de predikanten, pastores en geestelijk verzorgers.

Het geloof en de inspiratie van pastores en predikanten en de geestelijk verzorgers in de verschillende zorginstellingen staat vaak onder druk door belemmerende factoren, ook al gaat ‘fase 2’ van de coronacrisis in. Ook zij hebben vragen over het ‘nieuwe normaal’. De GVC wil door aandacht te vragen een positieve bijdrage leveren in de worsteling van hen die goede en betekenisvolle zorg willen geven.

De VGVZ (beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers van verschillende denominaties) heeft een aantal adviezen en richtlijnen uit de praktijk verzameld en gebundeld. Zo zijn er onder meer voorbeelden van aansprekende teksten en gedichten te vinden die te gebruiken zijn bij patiënten/cliënten, familieleden en zorgmedewerkers, richtlijnen hoe om te gaan met rituelen onder beperkende omstandigheden, voorbeelden van vieringen in coronatijd, een groeidocument over nazorg, een document over zorg op afstand en de inzet van digitale media. Dit en meer is te vinden op de website www.vgvz.nl, onder de rode knop corona.

 

Tags:
, ,