WEMELDINGE – Alle vormen van zang – ook tijdens online diensten / vieringen - opschorten voor de komende vier zondagen tot en met 7 februari,...

GOES – Zes protestantse kerkgemeenten in Goes hebben de handen ineen geslagen om samen een digitaal kerstprogramma te organiseren: ‘Samen het Licht doorgeven’....

MIDDELHARNIS – Wat kan de kerk leren van de coronacrisis? Deze vraag stond maandag 9 november 2020 centraal tijdens het webinar via Kerkomroep vanuit de...

door Jan Meeusen* GOES – De kerken beleven spannende tijden en de 1,5 meter vieringen worden mondjesmaat bezocht. De noodzakelijke coronamaatregelen bedreigen de kerken als geloofsgemeenschappen....

UTRECHT - De coronacrisis trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt opnieuw stil.  Het wordt moeilijker om hulp te ontvangen als je oud...

UTRECHT - De kerken die verbonden zijn in het CIO (Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken) gaan een escalatieladder voor kerken ontwikkelen. Deze escalatieladder sluit aan bij...