Advies ds Van der Maas: ga volledig online!

WEMELDINGE – Kerken, predikanten, kerkelijk werkers en vrijwilligers: ga online. Hoe pijnlijk en treurig het ook is om – juist nu met het kerstfeest voor de deur – helemaal geen mensen meer in de kerk te kunnen ontvangen nu de overheid de ingrijpende lockdown heeft ingesteld. Dat is het advies van classispredikant ds Arie van der Maas in wat alweer zijn twaalfde ‘corona-brief’ (15 december 2020) van dit jaar is. En hoewel de kerken ook nu de grondwettelijke vrijheid hebben om zelf te bepalen hoe ze uiteindelijk handelen en of ze met maximaal 30 personen bijeen willen komen voor een kerkdienst, stelt hij in zijn brief dat het ‘voor nu de helderste en veiligste lijn is’, daarbij hopend dat dit niet wordt opgevat als een kil advies op grote afstand.

Het moderamen van de Protestantse Kerk kan zich goed voorstellen dat gemeenten gedurende deze lockdown-periode de voorkeur geven aan online vieringen. Wanneer men er voor kiest om toch samen te komen, bijvoorbeeld tijdens de kerstdagen, dan kan dit met maximaal 30 mensen. Dat is het advies aan de kerken dat de landelijke kerk dinsdagmiddag op haar website zette. Van der Maas ziet in het bericht van het moderamen een heldere boodschap in welke richting geadviseerd wordt. Tegelijkertijd wordt de verantwoordelijkheid gelaten bij de plaatselijke kerkenraad om binnen de kaders die de overheid stelt, eigen afwegingen te maken.

Uitstellen

Van der Maas herinnert aan alle maatregelen die de kerken namen om zich aan te passen en te doen wat nodig is. Hij spreekt daar ook zijn grote waardering voor uit, niet in de laatste plaats voor de grote inzet en trouw van predikanten, kerkelijk werkers en vrijwilligers. Nu echter blijkt dat alle inspanningen niet genoeg zijn geweest, ziet hij als hoofdlijn alle mogelijke fysieke contacten die voorkomen kunnen worden, dan ook niet te laten plaatsvinden. ,,Net als afgelopen voorjaar: bij alles nadenken: is deze ontmoeting – fysiek – noodzakelijk of kan het worden uitgesteld? Kan ik ook bellen? Of kunnen we het online doen? (Waar velen inmiddels gelukkig toch al handiger in zijn geworden).’’

De classispredikant hoorde de afgelopen 24 uur al zeggen over het bijeenkomen voor een kerkdienst: “dat moeten we nu toch echt niet doen”,  “ook wij moeten zoveel mogelijk een bijdrage leveren aan het vermijden van contacten in groepsverband” en “laten we als kerk solidair zijn met alle andere onderdelen in de samenleving die ‘dicht’ gaan”.

Pijn en tranen

In zijn brief zegt hij ook zelf de pijn te voelen van het niet – juist in deze weken – in een gevulde kerk te kunnen zingen, bidden en luisteren. ,, Als ik YouTube filmpjes opzoek om te gebruiken bij het voorgaan in een kerkdienst en ik zie en hoor in een volle kerk ‘Hoort de eng’len zingen d’eer zingen’ of ‘Op u mijn Heiland blijf ik hopen’ dan biggelen de tranen soms over mijn wangen. Ik voel heimwee. Verlangen naar de tijd dat we elkaar weer zonder beperkingen kunnen ontmoeten. Handen schudden. Samen in een kerkbank kunnen zitten. En zingen, lekker uit volle borst zingen. Ere zij God… Maar het kan gewoon nog niet. Althans niet in een volle kerk. We hebben onze verantwoordelijkheid te nemen.’’

Van der Maas besluit zijn brief met de coupletten 1 en 5 van lied 1005 uit het nieuwe Liedboek: Christus ons licht, die komende zondag klinken tijdens de uitzending van Geloof in Zeeland vanuit IJzendijke en wenst een ieder, onder de gegeven lastige omstandigheden, een gezegend kerstfeest en een goede jaarwisseling toe.

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Klik hier voor het advies van de landelijke kerk.
Download hier de brief 201215-Voorzitter-CIO-Corona-december-2020  van de voorzitter van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) aan de aangesloten kerkgenootschappen en klik hier voor het bericht van het CIO.