Anke Dekker doet intrede in Sint Laurens

door Jan Zwemer*
SINT LAURENS –  S. M. (Anke) Dekker deed zondag 11 augustus 2019 intrede als predikant van de Protestantse Gemeente Sint Laurens. Bevestiger was dominee  Jouke Droogsma van de gemeente Gapinge-Veere.

Dominee Dekker

Dominee Dekker deed haar intredepreek aan de hand van kernteksten uit Genesis 32 en Lukas 18. Zij schetste de situatie van Jacob vlak voor zijn hernieuwde ontmoeting met Ezau, toen hij worstelde  met de Engel des Heren. Jacob ging de strijd aan en hield ook vol. Dat vroeg veel, maar mondde uit in een zegen van de Heer.
De nieuwe predikant van Sint Laurens zei daarover onder meer: ,,Zo kunnen ook wij God tegenkomen. Ons leven kan een worsteling zijn, met onszelf, met anderen, met ziekte, met conflicten. Wat doen we als we God tegenkomen? Hem kun je ontmoeten in het gelaat van de ander. Wat doe je dan? Weglopen of de ander in de ogen kijken? Ontmoet de ander, houdt vol, leef uit Gods liefde. Bid en geloof. Vertrouw de Eeuwige en kom elkaar onder ogen.”

Dominee Jouke Droogsma (links)

Dominee Dekker sloot haar overdenking af met de woorden:  ,,Wij zijn worstelende mensen, omhelsd door Gods liefde en zijn hier op aarde om elkaars aangezicht op te tillen. Zo worstelen wil zeggen dat het met zegen eindigt. Zo moge het zijn!”
Verschillende sprekers richtten na de intrede het woord tot de predikant en de gemeente. Namens de beroepingscommissie verwoordde Peter Joosse een wens uit veler harten: ,,Anke is een predikant die met ons op weg gaat naar de toekomst vanuit verschillende tradities en achtergronden, samen ……… en dan is dat tot onze vreugde”

Samensmelting

De komst van de predikant markeert het begin van een nieuwe periode. De plaatselijke Gereformeerde kerk en  Hervormde Gemeente verenigden zich  per 1 januari 2019 tot de Protestantse Gemeente  Sint Laurens. Zij vervult de vacante plaats die in april 2019 ontstond door het vertrek van ds Gerrit Buunk naar Twello. Hij begeleidde in Sint Laurens het samensmeltingsproces van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk tot Protestantse Gemeente.
De van oorsprong Zeeuwse Anke Dekker (11 februari 1962) ging in 2007 in deeltijd aan de slag in de Hervormde Kerkgemeenschap Thomas. Thomas betekent Twisk, Hauwert, Oostwoud, Midwoud Allen Samen. (gemeente Medemblik, Noord-Holland). In 2009 werd zij verbonden aan de Protestantse gemeente Sint Catharijnekerk in Brielle. Daar nam zij februari 2019 afscheid om vervolgens aan de slag te gaan voor de PKN-kerken in Zeeland. Zij was in dat verband werkzaam als pastoraal medewerker in Hoek en Philippine-Sas van Gent-Sluiskil.

*Jan Zwemer is lid van de Classis Delta

Klik hier en hier voor verhaal eenwording gemeenten Sint Laurens