Avondklok: Twee verklaringen nodig

WEMELDINGE – Het instellen van een avondklok tussen 21.00 en 4.30 uur vanaf morgen, zaterdag 23 januari 2021, heeft ook voor het kerkelijk leven gevolgen. In de praktijk komt het erop neer dat men verschillende verklaringen moet kunnen overleggen als men in die tijd toch buiten is.

Soms doen zich urgente situaties voor dat een predikant of kerkelijk werker toch voor werkzaamheden de deur uit moet of kunnen ambtsdragers of medewerkers van een (online) kerkdienst niet op tijd thuis zijn. In die gevallen kan de ‘werkgeversverklaring’ worden toegepast. Een dergelijke verklaring moet worden ondertekend door de kerkenraad. Het is aan de kerkenraad, (die hier als een soort werkgever optreedt) de afweging te maken wat noodzakelijke en dus urgente werkzaamheden zijn die geen uitstel dulden. Te denken valt aan digitale avonddiensten (ambtsdragers en medewerkers die nodig zijn om deze te realiseren), crisispastoraat en voorbereidingen van uitvaarten

Terughoudend gebruiken

Classispredikant ds Arie van der Maas legde vrijdag in een brief aan de kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers in de classis Delta uit wat een dergelijke ‘werkgeversverklaring’ inhoudt, en wat de valkuilen en risico’s zijn. Hoewel er in bovenstaande scenario’s naar de letter van de wet en kerkorde geen sprake is van een werkgever-werknemer-relatie, moeten we dat in deze situatie praktisch benaderen, schrijft hij. Hij drukt een ieder op het hart dat het belangrijk is zo terughoudend mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die deze verklaringen bieden.

Naast de werkgeversverklaring moet te allen tijde ook een ondertekende ‘eigen verklaring’ kunnen worden getoond aan een controlerend opsporingsambtenaar. Het volstaat dus niet meer de verklaring ‘cruciaal beroep’ te laten zien, die tijdens de eerste coronagolf (afgelopen voorjaar 2020) werd verstrekt. De eigen verklaring moet per situatie opnieuw worden ingevuld.

Download formulieren

Meer informatie over dit onderwerp en links naar te downloaden formulieren zijn te vinden op de landelijke website van de Protestantse Kerk. Klik hier

Voor vragen kan men terecht bij de helpdesk van de landelijke kerk (info@protestantsekerk.nl) of bij ds Van der Maas (a.vandermaas@protestantsekerk.nl)

Ds Van der Maas wenst een ieder veel sterkte in de nog altijd weer veranderende en lastiger wordende omstandigheden, niet alleen voor de werkers in de kerk, maar vooral ook voor de velen voor wie zij herderlijke zorg dragen.

Nota bene: De avondklok (van 21.00 tot 4.30 uur) zou in eerste instantie tot woensdag 10 februari 2021 4.30 uur gelden. De maatregel werd echter verschillende keren verlengd. Vanaf 31 maart werd de avondklok een uur later ingezet (22.00 tot 4.30 uur). Op 28 april 2021 kwam er dan daadwerkelijk een eind aan deze historische maatregel.