‘Baafse Beleving’ tijdens derde Ringzondag Zeeuws-Vlaanderen

door C.P. de Bruijn-Dieleman

AARDENBURG – De Ring Zeeuws-Vlaanderen hield zondag 26 mei 2019 de derde Ringzondag bij de Protestantse gemeente Sint Kruis-Aardenburg. De bijeenkomst werd gehouden in de Sint Baafskerk in Aardenburg, de oudste kerk van Zeeland.  Samen met de plaatselijke gemeente werd de ‘Baafse Beleving’ gevierd. Van de 12 aangesloten gemeenten waren er zeven aanwezig.

Tijdens de viering, eigenlijk een concert in de liturgie, lag het accent op, zoals de aankondiging vanuit de gemeente aangaf: ‘naar ons idee de twee belangrijkste elementen in de kerkdienst: ‘woord en muziek’. ‘s Morgens werd muziek gespeeld op orgel en hobo en stond het verhaal uit Genesis 21 over Ismaël en de gespannen relatie met Izaäk centraal. Kinderen van één vader, maar met verschillende moeders. Er is een bittere scheiding, maar ook schijnt er licht aan het einde van de tunnel. Ds. Edward van der Kaaij streeft ernaar, samen met organist Ad van de Wege de diensten laagdrempelig, inhoudsvol en cultureel te maken.

Twee jaar geleden, bij de voorbereiding van ‘Zondag Cantate=Zingt!’ is het idee voor deze manier van vieren bij de predikant en organist ontstaan. In de Baafse Beleving is een balans gevonden tussen aan de ene kant herkenning van de ‘gewone’ liturgie en aan de andere kant vernieuwing met daarin een grote plaats voor klassiek geschoolde solisten. Het blijkt dat niet alleen gemeenteleden maar ook anderen zich aangesproken voelen door deze manier van vieren. Meer dan het dubbele aantal mensen dan anders was tijdens de viering aanwezig.

Het is de bedoeling om ongeveer vijf keer per jaar deze manier van vieren te houden.

Na de viering was er onder het genot van koffie en thee, soep en een broodje, uitgebreid de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten. De reacties op deze manier van vieren waren heel positief, het bijzondere oude gebouw werkt hier ook zeker in mee. Ook van de gelegenheid tot het ontmoeten van gemeenteleden vanuit verschillende plaatsen werd gebruik gemaakt. Opnieuw waren de ervaringen daarbij heel positief, ‘inspirerend’ werd daarbij genoemd.

Conclusie:

Deze derde Ringzondag was met recht een beleving en wederom werd het als positief en inspirerend ervaren om gemeenteleden vanuit verschillende gemeenten te ontmoeten.

In verband met vakanties en de te korte voorbereidingstijd  kan de geplande Bijeenkomst Ring in Hoek op 18 juni a.s. helaas niet doorgaan. De eerstvolgende bijeenkomst Ring zal zijn op 13 november 2019 in Hoek.