Bijdragen aan nieuwe Thora-rol Synagoge Middelburg

MIDDELBURG – De classicale commissie Kerk & Israël, afdeling Delta, roept de Protestantse kerken in de classis Delta op tot steun aan het iedere Sjabbat voorlezen van de Thora in plaatsen waar een synagoge staat.

In het boek Handelingen wordt het belang onderstreept dat Mozes gepredikt wordt in elke stad onder de volken en dat hij elke Sjabbat wordt voorgelezen in de synagoge (Handelingen 15:21). Helaas zijn er lang niet (meer) in ‘elke’ stad synagogen, daarom des te belangrijker om daar waar wel een synagoge is het voorlezen van de Thora elke Sjabbat te ondersteunen. Ds Davy Hoolwerf, coördinator van de Delta-commissie, zal in het najaar van 2020 een aantal avonden beleggen waarbij het Thoragebruik in de synagoge wordt uitgelegd.

Het kunstwerk op het certificaat dat u ontvangt als u minimaal 25 euro bijdraagt voor de aanschaf van de Thora-rol.

Nieuwe Thora-rol

De Joodse gemeente Zeeland gebruikt dit jaar om een nieuwe Thora-rol aan te schaffen om het 25-jarig jubileum van de synagoge te vieren. U kunt actief bijdragen in de aanschaf van de Thora-rol die in de week van 29 november 2020 feestelijk wordt binnengehaald.

Voor iedere donatie vanaf 25 euro ontvangt u een certificaat. Een lid van de kehilla, Sijbrand Smit (Sebanjah) heeft kosteloos een kunstwerk beschikbaar gesteld voor op het certificaat. U kunt dit certificaat ontvangen door te mailen naar info@joodszeeland.nl,waarin  u kenbaar maakt een of meerdere certificaten te willen ontvangen met vermelding van uw naam en adres, en minimaal € 25,- per certificaat te storten op rekeningnummer: NL46 ABNA 0510333125  ten name van de Joodse gemeente Zeeland, onder vermelding van ‘certificaat’. U ontvangt dan binnen een maand het certificaat thuis.