Op donderdagen in augustus kan men een uniek Kerkenpad lopen langs zeven open kerken in de historische binnenstad van Middelburg. ...

Ds Eeuwout Klootwijk* vroeg aan een aantal Joodse gesprekspartners hoe zij deze coronatijd beleven. ‘Dat je niet meer naar de sjoel kunt gaan voelt als fantoompijn’, vertelt Ruben Vis.
MIDDELBURG - De classicale commissie Kerk & Israël, afdeling Delta, roept de Protestantse kerken in de classis Delta op tot steun aan het iedere Sjabbat voorlezen van de Thora in plaatsen waar een synagoge staat.
MIDDELBURG - De sjoel van Middelburg is een springlevend monument. Verscholen achter een poortje staat in de monumentale binnenstad van de Zeeuwse hoofdstad een van de oudste synagogen van ons land, de 'sjoel van Middelburg'. Gebouwd in 1705 als eerste huis van samenkomst voor de Joden in de 'mediene' (buiten de grote steden).
MIDDELBURG - De Joodse Gemeente Zeeland vierde tijdens het Chanoekafeest op 29 november 2019 dat precies 25 jaar eerder de herbouwde sjoel van Middelburg opnieuw werd ingewijd.
door ds C. Doorneweerd* BRIELLE - Gewoontegetrouw bezoeken we als Kerk & Israël-commissie in de zomer een synagoge in onze regio. Dit keer gingen we op vrijdag 21 juni 2019 naar Den Briel. Deze stad staat in ons collectieve geheugen gegrift vanwege de inname door de watergeuzen op 1 april 1572.