Archive | Verslagen Classis

Classis Delta vergaderde

Classis Delta bijeen in Nieuwerkerk

door Elizabeth de Haan-Roelse Een Impressie van de classis-vergadering op 2 maart 2020 te Nieuwerkerk (Schouwen-Duiveland). NIEUWERKERK – In de mooie ruimte tussen de toren en de kerk van Nieuwerkerk vergaderden de leden van de classicale vergadering Delta voor de negende maal. (meer…)

Lees meer
Classis Delta vergaderde

Classis Delta bijeen in Nieuwerkerk

door Elizabeth de Haan-Roelse NIEUWERKERK – In Nieuwerkerk – in het centrum van de classis – kwamen de leden, adviseurs en enkele gasten van de Classis Delta bij elkaar. De nieuwe preses, ds. Marjo Wisse, opent de vergadering met het lezen van Lucas 24: 13-35, het verhaal over de Emmaüsgangers en met gebed. (meer…)

Lees meer
Classis Delta vergaderde

Classis Delta bijeen in Nieuwerkerk

door Elizabeth de Haan-Roelse, lid CV-Delta NIEUWERKERK – De Classis Delta hield maandag 16 september 2019 een vergadering in Nieuwerkerk, een centrale plek in de classis-regio. Het quorum (minimumaantal leden voor geldige besluiten) was ruimschoots aanwezig, er waren slechts enkele afmeldingen. Enkele gasten woonden de vergadering bij vanwege de Commissie Kerk & Israël. (meer…)

Lees meer
stavenisse bijbel

Raadsel Statenbijbel opgelost

VLISSINGEN – In het verslag van de bijeenkomst van de Classis Delta (27 mei 2019, zie elders op deze website) stond een oproep om meer informatie over een oude Statenbijbel. Inmiddels weten we om welke bijbel het gaat. (meer…)

Lees meer
Classis Delta vergaderde

Classis Delta bijeen in Goes

door Elizabeth de Haan-Roelse, lid CV-Delta GOES – De Classis Delta kwam maandag 27 mei 2019  bijeen in de Vredeskerk in Goes. Preses ds Piet de Graaf uit Zierikzee opende de vergadering met gebed en las vervolgens het eind van het Bijbelboek Lucas voor: de Hemelvaart van Christus. Christenen vieren jaarlijks deze Hemelvaart, de veertigste […]

Lees meer
Classis Delta vergaderde

Classis Delta bijeen

door Elizabeth de Haan-Roelse GOES – De classis Delta hield op 25 februari 2019 de wintervergadering op een prachtige lentedag in de Vredeskerk te Goes. Er werd begonnen met een maaltijd om het onderling contact te bevorderen en de preses van de Synode – die als gast aanwezig was- te ontmoeten. Er waren 24 afgevaardigden […]

Lees meer
Classis Delta vergaderde

Classis Delta kwam bijeen in Tholen

door Elizabeth de Haan-Roelse THOLEN – Een kleine 30 leden en adviseurs van de nieuwe classis Delta zijn 29 november voor de vijfde maal bijeen geweest in De Wingerd in Tholen. Na de gezamenlijke maaltijd werd de vergadering geopend door preses ds Piet de Graaf. (meer…)

Lees meer
kaart classis delta2

Ringverbanden Classis Delta in ontwikkeling

COLIJNSPLAAT – In kerkelijk centrum De Thuishaven te Colijnsplaat kwamen op donderdagavond 22 november, onder leiding van classispredikant ds. Arie van der Maas, vertegenwoordigers bijeen van de zes Ringen binnen de Classis Delta. De ring is sinds de vorming van de grotere classis per 1 mei 2018 een kleiner verband van gemeenten op de schaal […]

Lees meer
Classis Delta vergaderde

Classis bijeen

door Elizabeth de Haan-Roelse* Op maandagavond 17 september 2018 kwam in de Vredeskerk te Goes de Classicale Vergadering Delta voor de tweede maal bijeen na de overgang op 1 mei 2018. Tot deze datum waren er 6 classes in deze regio, nu samengebracht in één nieuwe classis. Met 26 aanwezige leden en adviseurs was het […]

Lees meer