door Elizabeth de Haan-Roelse Een impressie van de classis-vergadering op 28 september 2020 te Middelharnis MIDDELHARNIS - Na bijna 7 maanden kwam de Classis Delta weer samen...

door Elizabeth de Haan-Roelse Een Impressie van de classis-vergadering op 2 maart 2020 te Nieuwerkerk (Schouwen-Duiveland). NIEUWERKERK - In de mooie ruimte tussen de toren en de kerk van Nieuwerkerk vergaderden de leden van de classicale vergadering Delta voor de negende maal.
door Elizabeth de Haan-Roelse NIEUWERKERK - In Nieuwerkerk - in het centrum van de classis - kwamen de leden, adviseurs en enkele gasten van de Classis Delta bij elkaar. De nieuwe preses, ds. Marjo Wisse, opent de vergadering met het lezen van Lucas 24: 13-35, het verhaal over de Emmaüsgangers en met gebed.
door Elizabeth de Haan-Roelse, lid CV-Delta NIEUWERKERK - De Classis Delta hield maandag 16 september 2019 een vergadering in Nieuwerkerk, een centrale plek in de classis-regio. Het quorum (minimumaantal leden voor geldige besluiten) was ruimschoots aanwezig, er waren slechts enkele afmeldingen. Enkele gasten woonden de vergadering bij vanwege de Commissie Kerk & Israël.
door Elizabeth de Haan-Roelse, lid CV-Delta GOES - De Classis Delta kwam maandag 27 mei 2019  bijeen in de Vredeskerk in Goes. Preses ds Piet de Graaf uit Zierikzee opende de vergadering met gebed en las vervolgens het eind van het Bijbelboek Lucas voor: de Hemelvaart van Christus. Christenen vieren jaarlijks deze Hemelvaart, de veertigste dag van Pasen. En voor iedereen is het een vrije dag, een feest! Zo ook de donderdag volgend op deze vergadering. Gelovigen vieren het eind van de aardse weg van Jezus en de overdracht van zijn taak aan zijn leerlingen. En Hij maakt hun verstand ontvankelijk: het kwartje valt! Ook zoals we op deze vergadering zijn, zijn wij instrument in Gods hand. Na de overweging wordt als loflied Psalm 150 gezongen: Looft God!
door Elizabeth de Haan-Roelse GOES - De classis Delta hield op 25 februari 2019 de wintervergadering op een prachtige lentedag in de Vredeskerk te Goes. Er werd begonnen met een maaltijd om het onderling contact te bevorderen en de preses van de Synode - die als gast aanwezig was- te ontmoeten. Er waren 24 afgevaardigden en adviseurs aanwezig, slechts enkelen moesten verstek laten gaan. Preses ds. Piet de Graaf (HG Zierikzee) opende met gebed en het lezen van Lucas 15: 1-7: de gelijkenis van het gevonden schaap. Op weg naar Pasen zijn we de Goede Herder indachtig namelijk Jezus zelf die zich verliest in de liefde voor ons en ons vindt.
door Elizabeth de Haan-Roelse THOLEN - Een kleine 30 leden en adviseurs van de nieuwe classis Delta zijn 29 november voor de vijfde maal bijeen geweest in De Wingerd in Tholen. Na de gezamenlijke maaltijd werd de vergadering geopend door preses ds Piet de Graaf.
COLIJNSPLAATIn kerkelijk centrum De Thuishaven te Colijnsplaat kwamen op donderdagavond 22 november, onder leiding van classispredikant ds. Arie van der Maas, vertegenwoordigers bijeen van de zes Ringen binnen de Classis Delta. De ring is sinds de vorming van de grotere classis per 1 mei 2018 een kleiner verband van gemeenten op de schaal van de vroegere classes. Doel van de ring is om, zoals de kerkorde omschrijft, gestalte te geven aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar, door het stimuleren en zelf voeren van het kerkelijk gesprek en het op andere wijze bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten in het nakomen van haar taak en roeping. Een volledige en inhoudelijke omschrijving die samengevat kan worden met woorden als ‘ontmoeting van de gemeenten om elkaar te ondersteunen, inspireren en bemoedigen’.

door Elizabeth de Haan-Roelse* Op maandagavond 17 september 2018 kwam in de Vredeskerk te Goes de Classicale Vergadering Delta voor de tweede maal bijeen na de...