Classicale Vergadering te gast bij Ring Walcheren

OOST-SOUBURG – Onder het motto ‘De classis komt naar u toe’ worden evenals vorig jaar twee Classicale Vergaderingen in één van de ringen gehouden. Dit jaar komt de classis Delta bijeen op 4 juni in Oost-Souburg (Ring Walcheren) en op 25 september in Brielle (Ring Haringvliet). De twee andere vergaderingen (waarvan de eerste van dit jaar op 5 februari was en de laatste op 28 november is) zijn traditiegetrouw in Nieuwerkerk, het centrale punt van de classis Delta.

De kerkenraden van de ‘gastheerring’ zullen worden uitgenodigd de Classicale Vergadering bij te wonen, de leden van de classicale vergadering te ontmoeten en mee te spreken over bepaalde onderwerpen.

Classicale Vergadering in Oost-Souburg

foto PxHere

De leden van de Classicale Vergadering, genodigden en andere belangstellenden zijn dinsdag 4 juni vanaf 18.00 uur welkom bij de broodmaaltijd in De Open Haven, Oranjeplein 2 in Oost-Souburg. Opgeven voor de broodmaaltijd via classisscriba-delta@protestantsekerk.nl

De vergadering wordt om 19.00 uur geopend. Hoofdonderwerp is Kerk in Actie in de Delta.  Gastspreker is Nic Rijnbende (consulent Dienstenorganisatie PKN), die ‘Diaconaat’ zal behandelen. Rijnbende zal een en ander toelichten hoe Kerk in Actie, de diaconale poot van de Protestantse Kerk, werkt. Velen kennen Kerk in Actie van het werelddiaconaat en de zending en in het bijzonder van het collecterooster met de vele projecten die we als kerk in het buitenland steunen. De classis Delta heeft een classicale commissie Zending-Werelddiaconaat- Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Deze commissie zet zich momenteel in voor het project Delta voor Colombia. Daarom zal ook een aantal leden van de classicale ZWO-commissie aanwezig zijn in Oost-Souburg. Kerk in Actie ondersteunt daarnaast ook gemeenten bij het plaatselijke en regionale diaconaat. Ook dit diaconale werk in de classis wordt door Rijnbende behandeld.

Na de pauze staan huishoudelijke zaken op de agenda. Rond 21.15 uur wordt de vergadering gesloten.

Classicale Vergadering in Brielle

Op woensdag 25 september komt de Classicale Vergadering bijeen in Brielle. Ds Nynke Dijkstra zal dan spreken over het onderwerp ‘Wat maakt een gemeente tot een gemeente’. Dijkstra is theologisch beleidssecretaris synode van de Protestantse kerk en heeft jarenlange ervaring in het missionaire werk. Later volgt nadere informatie over deze vergadering.