Classis Delta doet dringend beroep op gemeenten voor opvang vluchtelingen

WEMELDINGE – De classis Delta doet in navolging van de landelijke kerk een dringend beroep op haar gemeenten om te helpen bij het bieden van onderdak aan vluchtelingen. Dagelijks krijgen we beelden onder ogen van de moeilijke omstandigheden, het verdriet en de wanhoop van ‘de vreemdelingen voor de poort’, nu de noodopvang bij onder meer het aanmeldcentrum in Ter Apel is vastgelopen.

Onze classispredikant, ds Arie van der Maas, en het breed moderamen van de classis Delta vragen in een nieuwsbrief over de vluchtelingencrisis de gemeenten om hulp en mogelijkheden ter beschikking te stellen. Dat geldt voor directe opvang en voor andere vormen van ondersteuning, maar ook voor gebed. Ds Van der Maas haalt daarbij het Evangelie uit Lucas 14 aan: Hoe ga je samen aan Tafel?, alsook Deuteronomium 14: 17-24, dat begint met ‘U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen,’. Daarbij past psalm 146, het vijfde couplet:

Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden
maar leidt bozen in ’t verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer.

Tijdelijke woonruimte

Met deze woorden in gedachten wordt dringend gevraagd om opvang en tijdelijke woonruimte voor asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen (de zogenoemde ‘statushouders). Zodra een statushouder een plek heeft, kan iemand die wacht op een aanmeldprocedure, worden toegelaten, zodat de druk aan de poorten van de asielcentra vermindert.

Landelijk wordt vanuit de Protestantse kerk ruimte gezocht voor kleinschalige opvang van ongeveer 300 statushouders en asielzoekers. Daarbij kan worden gedacht aan leegstaande pastorieën, kerkelijke gebouwen die hiervoor kunnen worden vrijgemaakt en diaconale doorgangswoningen.

Ondersteuning

Een gemeente hoeft het niet alleen te doen: de Dienstenorganisatie van de landelijke kerk zal ondersteuning verlenen in de tijdelijke opvang. Er zijn verschillende online-informatiebijeenkomsten gepland en er zal worden uitgelegd hoe kleinschalige opvang kan worden gerealiseerd. Klik hier om aan te melden voor een informatiebijeenkomst. Voor gemeenten die de daad bij het woord voegen komt er één op één begeleiding. Bij kleinschalige opvang moet worden samengewerkt met de burgerlijke gemeenten. Ook hierin biedt de Dienstenorganisatie begeleiding.

Gelden

Omdat het tijd kost eer de overheid en de landelijke kerk gelden beschikbaar stellen, is de hoop van de classis dat daar eigen diaconale gelden voor worden benut.

Mocht u bereid zijn de komende tijd kleinschalig statushouders op te vangen, dan kunt u zich aanmelden bij mevrouw Jojanneke Dekker, medewerker van Kerk in Actie: j.dekker@protestantsekerk.nl

Klik hier voor meer informatie.