Classispredikant vervolgt bezoeken aan gemeenten

Enkele maanden geleden ben ik als classispredikant door de classicale vergadering Delta herbenoemd voor een tweede termijn. Dat betekent dat ik vanaf september ook een vervolg zal geven aan het bezoeken van kerkenraden, kerkelijk werkers en predikanten.

In de eerste vijf jaar heb ik de meeste kerkenraden en een groot aantal predikanten en kerkelijk werkers ontmoet. In een ‘regulier bezoek’ of vanwege een bijzondere aanleiding. Met meerdere kerkenraden en predikanten zijn zelfs series gesprekken gevolgd. Er zijn echter ook nog kerkenraden waar ik niet ben geweest en predikanten die ik niet (wat uitgebreider) heb gesproken. De laatste groep wordt vooral gevormd door hen die zich vanaf de uitbraak van de coronapandemie in de classis Delta hebben gevestigd.

Oproep/Uitnodiging

In de komende weken zal ik contact opnemen om afspraken te maken voor het komende seizoen. Ik hoop dat het lukt zo heel wat ontmoetingen in te plannen. Een aantal afspraken hoop ik juist ook te maken met gemeenten waar ik eerder fase was in bepaalde (soms lastige) omstandigheden en waarvan ik nu graag hoor hoe het inmiddels gaat. Ook nu zal gelden: niet iedere gemeente, predikant, kerkelijk werker kan tegelijk. Maar daarom wel deze oproep/ uitnodiging: Wanneer ik niet zelf contact leg maar u / jij meent dat het goed of fijn zou zijn om een afspraak te maken leg dan gerust zelf contact. Dan proberen we een afspraak in te plannen.

Wat de vorm van de bezoeken betreft zal die in grote lijnen tweeledig zijn. De gemeentebezoeken verander ik voor de tweede periode wat qua opzet. Ik wil graag bij een regulier gemeentebezoek (zie Ord. 4-16-3) altijd eerst een afspraak maken met de predikant(en) en/ of kerkelijk werkers(s). Daarnaast ook met de voorzitter van de kerkenraad, eventueel vergezeld van de scriba of als de predikant de voorzitter van de kerkenraad is de assessor en de scriba. Mede vanuit deze twee gesprekken wil ik dan met betrokkenen overleggen wat een zinvolle agenda is voor het gesprek met de hele kerkenraad. Doel van deze opzet is om nog meer gericht in te kunnen gaan op vragen die leven en zaken waar men mee bezig is. Genoemde opzet van het gemeentebezoek heb ik uitgewerkt op ‘een A-viertje’ en zal ik meesturen op het moment dat ik contact leg voor het maken van een afspraak.

Individuele bezoeken

Naast deze reguliere gemeentebezoeken, die wat uitgebreider van opzet zijn, zal ik ook verder gaan met de individuele bezoeken aan predikanten en kerkelijk werkers. Vooral dus aan hen die later in de classis zijn neergestreken en van wie ik de kerkenraden veelal al wel in een eerder stadium heb bezocht.

Naast dit alles blijft ook gelden wat zich in de afgelopen periode bij velen van u en jullie heeft ontwikkeld: wanneer er behoefte leeft aan een moment van klankborden, meedenken of advies, neem dan gerust contact op. Tegelijkertijd wijs ik er ook op dat mij soms – en gaandeweg ook steeds meer denk ik omdat de drempel gaandeweg nog lager is geworden – vragen worden gesteld die ik wel beantwoord maar die ook heel goed en soms zelf beter beantwoord kunnen worden door de helpdesk van de Protestantse kerk in Utrecht. Deze webpagina is handig als startpunt: https://protestantsekerk.nl/contact/ Het mailadres van de helpdesk is info@protestantsekerk.nl

Langs bovenstaande lijnen hoop ik u ook in de komende jaren als uw classispredikant van dienst te zijn. Zoekend naar wegen die God voor Zijn kerk opent, daar waar Jezus Christus als de Levende voor ons uitgaat.

Ds. Arie van der Maas
classispredikant Delta

foto Pixabay