Confessionele Beweging over ‘Voltooid leven’

GOES – De Confessionele Beweging, afdeling Zeeland, houdt woensdag 18 oktober in de Vredeskerk van Goes een bijeenkomst over ‘Voltooid leven’.

Ds D.C. Groenendijk uit Piershil zal een inleiding houding over het onderwerp, waarna er ruimte is voor het stellen van vragen.

In zijn toelichting op het onderwerp schrijft ds Groenendijk: ,, Al enkele jaren vindt er een discussie plaats over het wetsvoorstel Voltooid leven. Dit houdt in dat iemand van 75 jaar of ouder die lijdt aan een voor hem of haar te lang geworden leven en meent dus dat het voltooid is, onder begeleiding van een levensbegeleider hulp kan krijgen bij het zelf verlaten van het leven, bijvoorbeeld door een zelfdodingspil.

Hoe kijken we hier tegenaan vanuit ons geloof in God, die ons het leven heeft gegeven en ons leidt in het leven? Wat zegt de Bijbel hierover?

En: is dit het antwoord op het gevoel bij mensen van overbodig te zijn? Mag ik op deze manier regie over mijn eigen leven voeren? Moeten wij niet doen wat we kunnen om ouderen een waardige plaats in de samenleving te geven, met goede zorg, aandacht en geschikte woonvormen?’’

De bijeenkomst in de Vredeskerk (ds W.H. van der Vegtplein 2 in Goes) begint om 14.30 uur. Inloop met koffie vanaf 14.00 uur.

Foto © jrubels/zoom.nl