Creatief verbonden in moeilijke tijden

VLISSINGEN – Nu de beperkende coronamaatregelen wat worden versoepeld, proberen de verschillende gemeenten in de classis Delta het kerk-zijn weer op te starten. Hoe doorstonden zij de afgelopen weken, hoe gingen de gemeenteleden om met de lockdown, het niet naar de kerk kunnen, het isolement. Een positief effect van alle beperkingen is dat er veel creatieve oplossingen zijn gevonden om toch verbonden te zijn als gemeenschap. Wilt u ook delen hoe uw gemeente zich staande hield in de afgelopen tijd? Misschien wilt u wel vertellen wat een prachtige initiatieven er zijn ontplooid. Wij horen het allemaal graag! Mail ons: gelovenindedelta@gmail.com

Gemeentelid Leen Moerland van de Hervormde Gemeente Tholen schrijft ons: ,,Al met al proberen we het gemeentezijn voor zover dat mogelijk is te bevorderen. We houden nu tweemaal per zondag, om 09.30 uur en om 18.30 uur een online kerkdienst die via Kerkdienst gemist ongeveer 300 kijkers trekt. Naast onze eigen predikant Willem Meijer gaan in deze diensten voor de reeds besproken gastpredikanten. In de diensten worden psalmen gevoegd uit eerdere diensten. Die psalmen, geknipt uit diensten vanaf 2007, staan inmiddels gerubriceerd in een database. Zo lijkt het thuis alsof er toch gezongen wordt in een volle kerk. Inmiddels wordt hard gewerkt aan een protocol om vanaf 5 juli diensten te kunnen houden met 100 aanwezigen. In normale tijden bezochten zo’n 400 kerkgangers de ochtendienst.

De zondagschool is heel actief: iedere zondagmorgen wordt via YouTube om 11.30 uur een dienst uitgezonden. Ongeveer 35 kinderen doen actief mee aan de bijbelquiz wat een onderdeel is van de uitzending, maar er zijn veel meer kijkers (vaders en moeders en opa`s en oma`s). Ook gemeenteleden die meezingen in het Interkerkelijk Mannen Koor Tholen leveren op gepaste 1,5 meter afstand vanuit de koorkerk hun bijdrage. Er zijn reportages gemaakt voor de zondagschool vanuit een brandweerauto (met sirene), bij het carillon op het oude stadhuis en van een gesprek met de beiaardier van het carillon en vanuit een van de molens die op de stadswallen staan.

Op woensdagavond om 19.30 uur is er een zang- en meditatief moment vanuit de kerk met liederen ter bemoediging van ongeveer 45 minuten. De liederen die gezongen worden zijn van CD en de tekst van de liederen waarover de dominee een meditatie houdt, worden vooraf op onze website geplaatst. Donderdagavond was er een interactieve gemeenteavond via het YouTubekanaal van de zondagschool met een bijbelquiz voor volwassenen. Actief waren er 35 deelnemers, maar er keken veel meer mensen.’’