Cursisten Theologische Verdieping zwaaien af

GOES – De derdejaars groep van de Cursus Theologische Verdieping voor gemeenteleden heeft onlangs afscheid genomen.

Cursusleider dr Aarnoud Jobsen reikte de deelnemers hun certificaten uit. De groep afzwaaiers is in die drie jaar hecht en betrokken geworden en kan de opgedane kennis en ervaring toepassen op hun werk, in kerken en parochies.

In september begint een nieuwe cursus CTV. Daarvoor kan men zich opgeven tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 24 augustus in de Vredeskerk in Goes of bij Henk van Elzelingen, telefoon 0118-472818 of hvelzelingen@zeelandnet.nl.

Zie ook: Nieuwe cursus theologsche verdieping CTV in Goes

De docenten dr Noëla Polet, dr Aarnoud Jobsen, ds Gert Jan Smit, ds Nelleke van der Linden en dr Mar van der Veer samen met hun ‘studenten’.