De beweging van de liefde van Christus

De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid. Deze woorden waren het thema van de assemblee (algemene vergadering) van de Wereldraad van Kerken begin september in het Duitse Karlsruhe. Zo’n assemblee wordt eens in de elf jaar gehouden, telkens in een ander werelddeel. Dat ik met deze woorden dit keer de Nieuwsbrief van de classis Delta open, is niet zozeer omdat ‘onze’ ds. Karin van den Broeke opnieuw is benoemd in het uitvoerend comité (dagelijks bestuur) van de Wereldraad en daarbij nu ook als voorzitter van het Programma Comité. Weliswaar is dit heel mooi en ook op deze plaats is een gelukwens aan haar zeker op zijn plaats!

Het zijn echter vooral de themawoorden die de assemblee heeft meegekregen, die mij vanaf de bekendmaking eind 2021 troffen en nog bezighouden. Ze raken de kern waar het nu en de komende jaren in de verkondiging en rond de Tafel om heeft te gaan in kerk en gemeenten. En vanuit de kerk gaat de betekenis van deze woorden wijd, wereldwijd, tot in de haarvaten van ook ons leven en samenleven.

Het hart van wat gedeeld wordt

Juist ook in de oecumene staat de liefde van Christus voorop en is het het hart van wat gedeeld wordt te midden van de (soms kleine maar dikwijls grote) verschillen die er zijn. Maar het gaat uiteindelijk niet zozeer om Christus zelf en ook niet om de kerk en de kerken, maar om de liefdevolle beweging die van Christus uitgaat naar verzoening en eenheid in de wereld. Juist nu en juist daar waar de wereld soms steeds meer verbrokkeld lijkt te raken. Juist nu en juist ook bij ons, in onze kerken en in onze samenleving, waar behoefte naar verbinding zo sterk ervaren wordt.

Verzoening en gemeenschap, twee woorden die naar mijn beleving de komende jaren alleen nog maar belangrijker worden. Van belang lijkt me de bijdrage van de wereldwijde gemeenschap van kerken aan de samenleving te kunnen zijn om juist deze woorden opnieuw te leren spellen, ervaren en doorleven. Vanuit de liefde van Christus, die de wereld beweegt tot verzoening en eenheid.

Delta Inspiratiedag

In deze Nieuwsbrief – aan het begin van een nieuw seizoen in kerk en gemeenten – veel informatie over de Delta Inspiratie dag die we op zaterdag 5 november in Middelharnis hopen te houden. Komt allen zou ik zeggen. Daarnaast een aantal onderwerpen dat van belang is voor verschillende aspecten van het kerkelijk werk. De eerstvolgende Nieuwsbrief zal dit keer wat minder lang op zich laten wachten omdat er naast deze nog een aantal onderwerpen is dat we onder uw aandacht willen brengen, maar waarover op dit moment nog informatie wordt verzameld.

Het lied waarmee ik dit keer afsluit is – denk ik- niet zo wijd en zijd bekend als de inhoud van dit artikel en de inhoud van het lied beogen te gaan. ‘Samen op de aarde’, geschreven door Willem Barnard, ook in eerdere bundels wel verschenen maar opgenomen als lied 993 in het Nieuwe Liedboek 2013. De mooie melodie van Kenneth Finlay is wellicht al beter bekend door het Advent lied ‘Licht in onze ogen’ (Lied 463).

Samen op de aarde

Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

wat hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

’t Westen en het Oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht;

om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.

Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte –
alles zegent Hem,

want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Ds. Arie van der Maas
classispredikant

Download HIER de complete nieuwsbrief van de classis Delta voor september 2022.