Deelnemers gezocht voor cursus uitvaartleider

OOST-SOUBURG – Veel kleine en middelkleine gemeenten in de classis Delta kampen met een afnemend aantal pastores. Daarnaast is er sprake van vergrijzing, waardoor er jaarlijks veel uitvaarten zijn. Daarom ontwikkelde de Protestantse kerk een cursus voor mensen die graag willen worden opgeleid tot het leiden van uitvaartdiensten. Als er genoeg deelnemers zijn, kan de cursus in de classis Delta worden gegeven, in plaats van ergens midden in het land.

Wellicht zijn er ook in uw gemeente mensen bereid die uitvaartdiensten willen leiden en daartoe willen worden opgeleid. Zo kan de predikant wat worden ontlast, want een uitvaart voorbereiden en leiden kost algauw 15 tot 20 uur. ‘Afgestudeerden’ van de cursus kunnen eventueel ook in andere gemeenten worden ingezet. Het is niet noodzakelijk dat een uitvaartleider ambtsdrager in zijn gemeente is. Er zijn wel gemeenten die ervoor kiezen om hun uitvaartleiders te bevestigen als ouderling met een bijzondere opdracht.

Onder de paraplu van de kerk

Volgens de kerkorde is een uitvaart of getijdendienst van woord en gebed geen sacrament. Dat geeft vrijheid om de predikant te vervangen, onder de paraplu van de kerk. Sinds de Tweede Wereldoorlog is er toenemende aandacht voor mensen en voor rouwbegeleiding.

De gemeenteleden die tot nu toe zijn opgeleid om uitvaarten te leiden, kunnen dat zelfstandig, hoewel velen aangeven toch graag bij hun/een predikant of (oud-)medecursisten te rade te gaan. Vooral voor gemeenteleden die er alleen voor staan (kleine gemeente, vacante gemeente) is het fijn als de kerkenraad meedenkt of als er iemand in een naburige gemeente ‘praatpaal’ kan zijn.

Training

De training wordt in vier bijeenkomsten gegeven, tussendoor worden opdrachten gemaakt. Na de training kunt u familie van een overledene begeleiden en in overleg met hen een uitvaartdienst opzetten en leiden. Klik hier voor meer informatie over de cursus uitvaartbegeleider.

De Protestantse gemeente Oost-Souburg is zo’n middelkleine gemeente, die alleen al op eeuwigheidszondag rond de veertig gemeenteleden herdenkt. De gemeente heeft één predikant, die in deeltijd werkt, en dat leidt soms tot een gebrek aan een voorganger voor het begeleiden van een uitvaart. Hoewel er wel mensen zijn die eventueel willen inspringen, blijft het behelpen.

Als u wilt deelnemen aan de cursus, geef u dan op bij Maaike Walraven-van der Sloot, scriba van de Protestantse gemeente Oost-Souburg via scriba@pgos.nl