Delta heeft passie voor mensen die het minder hebben

door Margreeth Ernens

VLISSINGEN – ,,Het is bijzonder hoe de Delta de schouders zet onder ZWO (Zending-Werelddiaconaat –Ontwikkelingssamenwerking). Er is veel passie voor mensen die het minder hebben.’’ Menno Hanse (26) is sinds dit jaar de nieuwe consulent van Kerk in Actie voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland en hij is ‘blij verrast’ met de inzet voor het project Delta voor Indonesië.

Menno Hanse

Menno is de opvolger van Tom Kolsters, bij velen bekend vanwege het eerdere ZWO-project voor Pakistan. Tot 2022 zet de classis Delta zich in voor Delta voor Indonesië, dat uit drie onderdelen bestaat: Meer voedsel door duurzame landbouw op Java (WD), Opvang voor straatkinderen op Java (KK) en Sterke vrouwen opleiden op Papoea (Z). Menno zal de gemeenten ondersteunen en adviseren bij de verschillende activiteiten die worden ontplooid ten bate van dit project.

Protestantse gemeenten steunen de ZWO vanuit de diaconie, sommige gemeenten hebben tevens een ZWO-commissie die de ZWO-taken behartigt. In de classis Delta werken de vier regio’s uit de provincie Zeeland samen in een gezamenlijke Zeeuwse ZWO-commissie, om het project Delta voor Indonesië te steunen. Ook verschillende gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden in de classis Delta zetten zich in voor dit project.

Zeeuwse roots

Menno Hanse werd op 25 oktober 1993 in Wageningen geboren, groeide op in Veenendaal, waar hij nog steeds woont, en heeft Zeeuwse roots. De familie van zijn vader komt uit Zeeland, maar zag zich na de Watersnoodramp genoodzaakt te verhuizen naar Flevoland. Een aantal familieleden woont nog in Nieuwerkerk, en zijn vader heeft nog een onmiskenbaar Zeeuws accent.

De nieuwe consulent deed de opleiding HBO-theologie in Ede met als uitstroomprofiel ‘voorganger’. Tijdens zijn stage in een zogenoemde Vogelaarwijk – een probleemwijk met veel mensen aan de onderkant van de samenleving – in Amsterdam Nieuw-West, kwam hij tot de conclusie dat een predikant over een gerijpt karakter en gerijpt geloof moet beschikken om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen.

Mooi blik

Hoewel hij al sinds zijn tienerjaren ernaar verlangde predikant te worden om zo mensen duurzaam blij te maken en inhoudelijk diep te kunnen helpen, voelde hij zich na zijn afstuderen nog te jong om als predikant aan de slag te gaan. Zijn oude kinderdroom om ‘iets’ met auto’s te gaan doen, kwam weer boven en hij begon drie jaar terug samen met twee broers een zaak in moderne auto’s. ,,Als kleine jongens speelden we altijd al ‘autobedrijfje’ en ik hou nu eenmaal van mooi blik…’’

Daar werkte hij fulltime, maar eigenlijk wilde hij toch iets doen met zijn opleiding. Toen hij dan ook bij Kerk in Actie als consulent aan de slag kon, was dat voor hem een geschenk uit de hemel. Tegenwoordig werkt hij dus 32 uur voor Kerk in Actie en op de woensdagen voor zijn autobedrijf. Zijn twee broers vullen de andere dagen in het bedrijf in.

,,Op deze manier kan ik mijn liefde voor de kerk en het Evangelie weer kwijt, Kerk in Actie samen met het autobedrijf, dat is een mooie combinatie voor mij’’, zeg hij daarover. ,,Ik kan laten zien dat het Evangelie belangrijk is. Via Kerk in Actie kunnen we handen en voeten geven aan het Evangelie. Dat kan door online ondersteuning of een fysiek gesprek. En samenwerken met ZWO’ers en diakenen is heel erg leuk.’’

Delta-ZWO

Menno heeft goede hoop dat de Zeeuwse ZWO straks een Delta-ZWO wordt, dus inclusief de betrokken gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden. ,,Ik wil ze nog meer gaan betrekken bij Delta voor Indonesië. Eigenlijk was ik positief verbaasd over de Zeeuwse ZWO omdat het zo goed werkt. Zo’n overkoepelend systeem helpt gemeenten goed op weg, ze hoeven het niet zelf allemaal uit te zoeken. Het is belangrijk om elkaar op te zoeken en te steunen. Er zit heel veel passie en betrokkenheid bij, daar wil je toch bij horen? Ik kan me voorstellen dat de gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden zich ook willen aansluiten als ze deze boodschap horen. Het gaat immers om mensen helpen.’’

Ideeën

Hij heeft een aantal ideeën, die tot nu toe nogal zijn vertraagd door de coronacrisis, maar verwacht dat in het najaar weer meer acties kunnen worden opgezet.

Als eerste belegt hij in november binnen de Delta een aantal regioavonden voor de Indonesië-projecten. ,,Als iemand ideeën heeft voor deze regioavonden, spui ze en neem vooral contact met me op, dat zou ik erg fijn vinden. Ik wil zoveel mogelijk mensen betrekken bij het project.’’ De verschillende ZWO-commissies krijgen te zijner tijd een uitnodiging voor een regioavond.

Indonesië dichtbij brengen

Voor 2021 heeft hij ook grote plannen. Er wordt een reis naar Indonesië georganiseerd (ook die is vertraagd door de coronacrisis) én er wordt een tentoonstelling voorbereid met werk van Indonesische kunstenaars. ,,Ik hoop dat ze ook op tournee kunnen gaan door de Delta. Het worden dan avonden met muzikanten, met verhalen over de Bijbel, hun kunst en de dingen die men in Indonesië doet. Zo kunnen we Indonesië steeds opnieuw dichtbij brengen. Wat vertellen zij ons, wat kunnen wij van hen leren. En ze kunnen ook duidelijk maken hoe groot de nood daar is.’’

U kunt Menno Hanse voor tips en informatie bereiken via:
m.hanse@protestantsekerk.nl

Klik hier voor het interview met ZWO-voorzitter ds Flip Beukenhorst. Klik hier voor informatie over het Delta voor Indonesië-project, klik hier voor het laatste nieuws uit Indonesië en klik hier voor informatie over de Zeeuwse ZWO-commissie.