Ds Pieter Overduin neemt afscheid van PG Oosthoek in Hulst

HULST – Ds Pieter Overduin neemt zondag 31 maart 2019 in de Hof te Zandekerk in Kloosterzande afscheid van de Protestantse Gemeente Oosthoek in Hulst. In de dienst wordt de verbintenis met de PG Oosthoek beëindigd; ds Overduin gaat met vervroegd emeritaat. Hij schreef een persoonlijke impressie over zijn tijd in Oost-Zeeuws-Vlaanderen.

Een persoonlijke terugblik en vooruitzicht

Als u dit bericht leest begint het voor mijn vrouw Anja en mij nu wel erg dichtbij te komen dat het ‘afscheid’ van mij als predikant van de Protestantse gemeente Oosthoek zal plaatsvinden. Maar het geeft een goed gevoel dat de voorbereidingen nu in een laatste stadium zijn gekomen. Vanaf 2003 mocht ik werkzaam zijn in deze relatief kleine gemeente in een groot gebied van Oost Zeeuws-Vlaanderen. Op de dag dat wij uit Scherpenzeel verhuisden naar Kloosterzande was de boot juist uit de vaart genomen. Bij het kennismaken hadden we daar nog wel gebruik van kunnen maken en groeide het roepingsgevoel zo van ‘kom over en help ons’. Zo gezegd, zo gedaan.

Eerst troffen we nog twee kerkenraden aan (van de voormalige hervormde gemeente Hontenisse en van de SOW federatiegemeente Hulst).

Ik kon mij al snel vinden in de gemeentecontext met een grote meerderheid aan rooms-katholieke geloofsgenoten. In mijn vorige gemeenten (Rotterdam-Overschie, Klarenbeek, Maassluis, Scherpenzeel) had ik ook al veelvuldig goede contacten gehad met onze katholieke zusterkerk. De liefde voor de oecumene is bij mij dan ook altijd wel aanwezig geweest. Zo mocht ik in mijn laatste standplaats ook regelmatig activiteiten meebeleven die uitgingen van onder andere de Raad van Kerken in Zeeland. Ik zal nooit vergeten de prachtige ervaring van de Oecumenische Kerkendag in Middelburg (2010 meen ik). Maar ook aan deze kant waren er de nodige hoogtepunten: zoals de betrokkenheid bij het jaar van barmhartigheid en het 500 jaar reformatie jubileumjaar in 2017.

In goede samenwerking met de katholieke parochie, het museum van Hulst en de Oudheidkundige kring lukte het om een expositie in te richten en een DVD film te realiseren. Maar belangrijk was ook om de onderlinge band tussen de verschillende geloofsgemeenschap verder te verdiepen. Daarbij hielpen zeker de altijd weer inspirerende Taizé-avondgebeden in Hengstdijk, waar we vele jaren gastvrijheid mochten ontvangen.

Maar natuurlijk ging de meeste aandacht naar het werk in en voor de eigen kerkgemeenschap. Lief en leed is er gedeeld. In 2006 kwam het tot een fusie en hebben we met vele vrijwilligers getracht om het kerkelijk leven zo goed mogelijk vorm te geven. Er waren hoogtepunten, zoals in 2009 de viering van het 800 jarig bestaan van de Hof te Zandekerk, ook met een expositie en een academische zitting.

Voorts ben ik veel dank verschuldigd aan mijn collegé uit de werkgemeenschap van predikanten, waar we regelmatig goede en leerzame contacten mee konden onderhouden.

Voor mij was het kerken in zowel de eeuwenoude Hof te Zandekerk en die van de jongere kerk van Hulst altijd een inspirerend gebeuren. Het vieren van de liturgie komt er nog altijd goed tot zijn recht.

Al met al ben ik dankbaar voor de verbondenheid die er al die jaren is geweest; met de gemeente en met de mensen, en waar velen ook heel trouw in actief zijn gebleven en nog zijn. Ondanks de terugloop van het aantal kerkgangers kon er nog best veel worden georganiseerd, zoals startzondagen en bijzondere vieringen. In de hoop dat onze arbeid niet tevergeefs zal zijn geweest maar vrucht mag dragen. Natuurlijk staat ook onze gemeente zoals vele anderen voor grote uitdagingen, gezien de krimp en de vergrijzing. Maar de nieuwe werkwijze binnen de Classis Delta met de ontmoetingen binnen de Ringen van gemeenten zal daar zeker perspectief kunnen bieden.

Toekomstverwachting en vooruitblik

Als ik het over ‘afscheid’ heb, voelt dat natuurlijk wat dubbel, omdat we hier sedert 2012 in ons eigen huis in Hulst ook blijven wonen en dat ik – gelukkig maar – nog betrokken blijf bij verschillende zaken, zoals bij het werk van de Stichting Kerk in Klooster. En natuurlijk is het een fijn vooruitzicht dat ik niet in een gat zal vallen als het gaat om bepaalde activiteiten, zoals het (wat meer) voorgaan in de protestantse gemeenten in de regio. Natuurlijk zal ik de vaste taken zeker gaan missen, zoals het bezoekwerk en het voorbereiden van de bijna wekelijkse erediensten en verschillende activiteiten.

Verder hoop ik tot volgend jaar zomer nog zitting te hebben in het college voor de visitatie Classis Delta. Vanaf vorig jaar ben ik opnieuw aangetreden als secretaris van de Stichting Kerk in Klooster. Deze stichting heeft nu een extra taak erbij gekregen sinds zij vanaf vorig jaar de Hof te Zandekerk van de Protestantse gemeente Oosthoek heeft overgenomen om voortaan te beheren en te onderhouden. Dat is zeker een mooie uitdaging ook omdat mijn hart uitgaat naar die combinatie van cultuur (religieus erfgoed), geschiedenis, kunst en muziek. Dat probeert de stichting onder meer middels concerten al een 11 jaar lang vorm te geven. Ook exposities horen daarbij.

Hof te Zandekerk Kloosterzande

In het kader van mijn komend afscheid hoop ik zelf een bijdrage te leveren op zondagmiddag 24 maart met een muzikaal poëtisch programma. Zie daarvoor het bericht en de agenda op deze website of ga naar www.stichtingde-kerkinklooster.nl.

Mijn aanstaande vervroegde emeritaat zal voor mijn vrouw Anja en mij best veel verandering met zich meebrengen. Maar er valt zeker genoeg te doen rondom ons huis en in de tuin en fietsen is in dit lieve land is een van onze liefhebberijen. Ach, en het woord emeritaat betekent toch ambtsrust. Daar moet ik dan ook dankbaar – tussen de bedrijven door – gebruik van maken. Het lezen van een flink aantal boeken, waar ik nog steeds niet aan toe kwam, staat dan ook op mijn to-do-list. Fijn is het om te constateren dat de kerkenraad zich geweldig (heeft) in(ge)zet om er een mooi afscheidsmoment van te maken in het weekeinde van 30/31 maart.

Op zaterdagmiddag 20 maart zal de gerenoveerde Protestantse kerk van Hulst (Houtmarkt 11) om 13.30 uur door burgemeester Jan-Frans Mulder worden heropend. Daarna is er open middag voor belangstellenden.

’s Avonds is er dan voor gemeenteleden een maaltijd en avond waarbij Anja en ik meer formeel afscheid zullen nemen van de gemeente.

De officiële afscheidsdienst zal plaatsvinden in de Hof te Zandekerk te Kloosterzande (W. de Zwijgerlaan 2), aanvang om 14.30 uur. Na afloop is er een receptie in Hotel van Leuven.

Ik eindig graag met tot u beste lezer een wens uit te spreken: wie weet niet uit het oog en zeker niet uit het hart, maar hoe dan ook:

Vrede en alle goeds voor u!

een hartelijke groet van

Pieter Overduin,
Janseniuslaan 70, Hulst
ds@pjoverduinprotgemeente.com