Ds Van der Maas ontzenuwt geruchten veranderde maatregelen

WEMELDINGE – De geruchten dat er een verandering op til is ten aanzien van het maximumbeleid van 30 kerkgangers of het zingen tijdens de kerkdiensten, berusten niet op waarheid. Premier Rutte en minister De Jonge trokken afgelopen dinsdag 17 november 2020 de extra maatregelen weer in, die twee weken eerder (3 november) van kracht werden. Er waren in deze maatregelen nauwelijks punten die op de kerken van toepassing zijn. Een uitzondering is daarin het rekening houden met maximumaantal bezoekers in thuissituaties.

Classispredikant Arie van der Maas schrijft donderdag 19 november in een brief aan de kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers in de classis Delta dat hij niet eerder een informatieve brief schreef over de huidige stand van zaken omdat de situatie voor de kerken ook nu ongewijzigd blijft. Omdat er echter geruchten de ronde doen verwijst hij nogmaals naar het protocol, zoals dat op de website van de landelijke Protestantse Kerk staat (klik hier) en naar een instructief bericht van de overheid zelf. (klik hier)

Van der Maas vermoedt dat de geruchten zijn ontstaan door de versoepeling van 30 naar 100 aanwezigen voor uitvaarten en men daar conclusies aan verbindt. Een andere oorzaak kan zijn dat men op de websites van het RIVM of de Rijksoverheid heeft gelezen, dat het maximum van 30 aanwezigen of het zangverbod niet geldt voor bijeenkomsten van onder andere religieuze aard. Maar dit was altijd al het geval, aldus Van der Maas. Er is echter een onderscheid tussen wat ‘formeel (vanwege de grondwet) niet verboden is’ en dat wat door de overheid en de in CIO samenwerkende kerken ‘dringend wordt geadviseerd’. Zonder nadere aankondiging blijft dus het protocol van kracht zoals dat op de website van de kerk staat. ,,U kunt erop vertrouwen dat wanneer er iets substantieels verandert in de maatregelen, ik u dan op zo kort mogelijke termijn informeer’’, verzekert hij in zijn brief.

Zondagen van voleinding

In de brief gaat dominee Van der Maas ook in op de laatste weken van dit kerkelijk jaar, de zondag van voleinding. Komende zondag worden in veel gemeenten met eerbied en liefde de namen genoemd van hen die in het voorbije jaar zijn overleden. In andere gemeenten heeft dit al eerder plaatsgevonden of wordt dat gedaan op oudejaarsavond. Kerkenraden hebben mogelijkheden gezocht en gevonden om met de nodige aanpassingen, binnen de geldende maatregelen, toch een betekenisvolle kerkdienst voor te bereiden. ,,Toen ik nog gemeentepredikant was vond ik deze diensten behoren tot de meest aangrijpende, maar tegelijkertijd ook meest bemoedigende van het jaar. In de gemeenten waar ik de laatste jaren werkte werd ook de mogelijkheid geboden aan anderen dan familieleden om een kaarsje met eigen gebedsintentie aan te steken aan de Paaskaars. Daarbij liet ik dikwijls het volgende lied uit Taize zingen (in vertaling, lied 598 Liedboek) dat ik als gebed aan u doorgeef:

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.”