Eerste Ringzondag Zeeuws-Vlaanderen

HOEK – Op zondag 17 februari 2019 vond de eerste Ringzondag Zeeuws-Vlaanderen plaats in de kerk van de Protestantse gemeente te Hoek. Van de 12 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen waren 9 gemeenten aanwezig.

Na een eredienst met een liturgie zoals die doorgaans in Hoek wordt gevierd was er voor alle aanwezigen koffie, thee en een traktatie in de ontmoetingsruimte. Daar ontstonden de eerste gesprekken en uitwisselingen en werd het verdere verloop van de Ringzondag uitgelegd. Vervolgens was er op drie plaatsen in het kerkgebouw de mogelijkheid om verder met elkaar in gesprek te gaan. Elke groep bestond uit ongeveer 10 personen en in elke groep waren bijna alle  aanwezige gemeenten vertegenwoordigd. Tijdens de gesprekken in deze kleinere groepen werden er vragen voorgelegd om aan de hand daarvan elkaar beter te leren kennen.  Het belangrijkste doel was zeker niet dat deze vragen beantwoord zouden worden.  Ze dienden als ondersteuning voor het gesprek en om te horen wat er bij andere gemeenten of bij mensen persoonlijk leeft. De gesprekken bij de drie groepen verliepen heel verschillend; de één was heel praktisch, de ander meer inhoudelijk en de derde groep deelde vooral zorgen en vreugden met elkaar.

Conclusie: het doel van de Stuurgroep om een Ringzondag te organiseren, waarbij zoveel mogelijk gemeenten vertegenwoordigd zouden zijn, waarbij er samen gevierd zou worden en daarna een praktisch en inhoudelijk gesprek zou plaatsvinden is zeker gehaald.  Er waren na afloop veel positieve reacties en er zijn duidelijk verwachtingen dat de ontmoetingen in de Ring zullen leiden tot goede samenwerking waardoor de gemeenten elkaar kunnen versterken.  Met een vertegenwoordiging van 75% van de gemeenten was deze eerste ontmoeting zeer bemoedigend.