Ring Schouwen-Duiveland-Tholen

Eerste vergadering ring Schouwen-Duiveland/Tholen was inspirerend

door Hielke Wolters

THOLEN – Op 24 oktober vond de eerste bijeenkomst van de Ring Schouwen Duiveland en Tholen plaats. Een veertigtal enthousiaste vertegenwoordigers van kerkenraden en belangstellende gemeenteleden waren in Tholen bij elkaar gekomen om samen na te denken hoe de nieuwe ring het beste kan functioneren.

De gerichtheid op geloofsverdieping sprak aan. De aanwezigen namen de tijd om zich in kleine groepen te bezinnen op de uitzending van de discipelen en Jezus’ opdracht aan hen: ,,Neem voor onderweg niets mee.” (Markus 6:7-13). Wat betekent die opdracht om alleen op God te vertrouwen voor ons vandaag, gelovigen en gemeenten die onderweg zijn. Wat betekent dat in een tijd waarin de middelen van de kerk steeds schaarser worden en we teruggeworpen worden op de kern van ons geloof?

Na deze gezamenlijke bezinning was het woord aan de nieuwe classispredikant ds. Arie van der Maas. Hij vertelde wat de bedoeling van de ring is. De ring is niet een nieuwe bestuurlijke laag tussen de gemeenten en de classis, maar een ontmoetingsplaats tussen de gemeenten om de saamhorigheid te bevorderen in het nakomen van haar taak en roeping van het kerk-zijn. Een gelegenheid om van elkaar te leren dus en elkaar te bemoedigen in geloof en kerk-zijn in een wereld die snel verandert.

De inleiding van ds. Van der Maas inspireerde de aanwezigen om samen na te denken over wat zij van de Ring Schouwen Duiveland en Tholen verwachten. De ring zou een belangrijke rol kunnen spelen in de bezinning op de toekomst van de kerk en de uitdagingen waar vooral de kleinere kerken in onze dorpen voor staan. Hoe kunnen we een levendige gemeente zijn ook als het aantal leden afneemt en vergrijst? Hoe kunnen we proactief en trouw aan het evangelie van Jezus Christus ons voorbereiden op de toekomst? Er was een grote bereidheid om van elkaar te leren en door elkaar bemoedigd te worden.

De volgende bijeenkomsten in dit seizoen zijn gepland op 30 januari en 15 mei 2019.