Erfgoed van de Cisterciënzer monniken herleeft!

KLOOSTERZANDE – (Oost)-Zeeuws-Vlaanderen werd in de twaalfde eeuw vooral vormgegeven door de Cisterciënzer monniken. Tot de zestiende eeuw waren de monniken verantwoordelijk voor de meeste bedijkingen in Zeeuws-Vlaanderen. Deze orde was dan ook van grote betekenis in Europa. De Stichting Kerk in Klooster heeft deze zomer een aantal activiteiten op touw gezet om op gevarieerde wijze kennis te maken met de monniken en hun werken en wat zij betekenden voor deze regio.

Onlangs werd in Hulst al het boek ‘Bidden en Werken’ van Paul Stockman over de Cisterciënzers in Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen gepresenteerd. Het boek bevat veel informatie over de werkzaamheden van de monniken in de jaren 1183-1645 in deze streken en daarbuiten.

Tentoonstellingen

Van 8 juli tot en met 7 januari 2024 zijn er twee expositiezalen van het Hulster museum ’s Landshuis ingericht met informatie en originele voorwerpen die een mooi overzicht geven van het bidden en werken van deze monastieke kloosterorde door de tijd heen. De wisseltentoonstelling achter de Rechtszaal is gratis toegankelijk. Het museum aan de Steenstraat in Hulst is geopend van maandag tot zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Historische wandeling

De Stichting de Kerk in Klooster wil met een historische wandeling de geschiedenis van het voormalige Hof te Zande-kloostercomplex en haar bewoners door de eeuwen heen nieuw leven inblazen. Burgemeester mevrouw Jense-Van Haarst opent zaterdagmiddag 16 september om 14.00 uur deze historische wandeling door de Hof te Zande-site. De Hof te Zandekerk in Kloosterzande werd indertijd gesticht door de Cisterciënzer monniken als uithof van de Cisterciënzer Abdij ter Duinen in Koksijde (West-Vlaanderen). Het boerderijklooster met bijbehorende kapel groeide uit tot een groot complex, dat vanaf de 13e eeuw was omringd met muren en grachten. Op de kapel na zijn de gebouwen in 1577 verwoest door rondtrekkende geuzen. De uitgezette historische route voert door en langs de Hof te Zandekerk, de tuin en de gehele buitenhof van het voormalige Cisterciënzer complex. De wandelaar gaat met behulp van een podcast denkbeeldig op stap met abt Bernardus van Clairvaux.

Vanaf september (of zoveel eerder als mogelijk) kan de wandelaar door het gebruik van QR-codes met een mobiele telefoon of tablet ook allerlei historische feiten en gebeurtenissen te weten komen.

Abt Bernardus van Clairvaux leefde van 1090-1154 en was belangrijk voor de orde der Cisterciënzer monniken. Hij vertelt over wat deze monniken voor het gebied hebben gedaan vanaf de 12e eeuw. De route heeft zes (nieuwe) informatieborden, beschikbaar gesteld door de gemeente Hulst. De wandeling duurt ongeveer een klein uur. Vanaf medio augustus is er ook een promotiefilm te zien.

Open Monumentendagen

Het wandelproject sluit aan bij het landelijke thema van de Open Monumentendagen: Levend Erfgoed! Voor deze Open Monumentendagen is het complex geopend op de zondagmiddagen 20 en 27 augustus en 3 en 10 september van 14.00 tot 17.00 uur.

Bernardusfeest

De Hof te Zandekerk-tuin is zaterdag 12 augustus het toneel van het Bernardusfeest. Tussen 12.00 en 19.00 uur staan er twintig stands met een gevarieerd aanbod aan ambachtelijke, creatieve producten. Verder is er een verloting. De opbrengst van verloting en catering is bestemd voor het restauratiefonds van de Hof te Zandekerk aan de Willem de Zwijgerlaan in Kloosterzande. Toegang tot het Bernardusfeest is gratis.