‘Ga de uitdaging aan om lief te hebben’

door Margreeth Ernens-Abrahamse

GOES – Het is voor mensen een uitdaging om lief te hebben. Het heeft namelijk meer impact als je respect hebt voor de ander terwijl je niet op een lijn zit qua geloof. Jezus riep zijn discipelen zelfs op om te bidden voor hun vijanden. Dat is de missionaire benadering die we moeten volgen. Niet uitsluiten dus, maar iets in Zijn kracht zetten.

Ds Joshi van Veen

Dominee Joshi van Veen* van de Evangelische Rafaël-gemeente in Goes is er zeker van dat deze aanpak werkt. Hij is één van de voorgangers in de onlineviering van zondag 10 mei 2020. ,,We moeten nieuwe middelen aangrijpen om het Evangelie uit te dragen. Het Evangelie is onveranderd. Gods oproep om dat uit te dragen ook.’’ Van Veen denkt dat veel mensen het wel veilig vinden om vanuit de huiskamer naar verschillende voorgangers en kerken te kijken zonder dat iemand dat ziet. ,,Niets is zo sterk als het zelf beleven. Het gesproken woord beleven is mogelijk met de beelden van een uitzending.’’

Leerzaam

De 33-jarige dominee gaat in een brede diversiteit van genootschappen voor. De meest behoudende gemeente was de Bondsgemeente in Zwartebroek: alle mannen droegen een zwart kostuum, hij was de enige met een blauw pak, en ze zongen er psalmen op hele noten. Aan de andere kant van het kerkenspectrum ging hij voor in Surinaamse en Afrikaanse migrantenkerken, waarin veel muziek wordt gemaakt en er zelfs tijdens de collecte werd gezongen en gedanst. Het betekent dat hij zich qua vorm aan het kerkgenootschap aanpast, hoewel hij geen water bij de wijn doet qua persoonlijke inhoud en overtuiging. ‘Geloof in Zeeland’ ziet hij dan ook als heel leerzaam. ,,Hoewel er diepgaande verschillen kunnen zijn vind ik het geen probleem om me daar naar te voegen. Daar ligt de kern ook niet. Christus is het hart. De vorm dient de inhoud. We leren te kijken naar elkaars kleur en vorm.’’

,,Voor mij betekent respect dat je de ruimte geeft om het met elkaar oneens te zijn. De kerk heeft dat onder ogen moeten zien, dat we van elkaar mogen leren en ons in elkaar moeten verdiepen. In deze post-moderne tijd houdt dat voor de kerk in dat als je niet mee-verandert, het je overkomt, en je achter de feiten aanloopt.’’

Het net

Hij haalt Jezus’ oproep aan de discipelen aan om vissers te worden van mensen. ,,Jezus heeft het over hun net, waarin ze vissen vangen, liefst zoveel mogelijk. Trek dat door: het NET, het wereldwijde internet, het web waarmee je de massa kunt bereiken.’’ Sociale media en televisie, de massamedia, zijn in zijn ogen onmisbaar. Via televisie wordt vooral de wat oudere generatie bereikt. Hij zal de aflevering van ‘Geloof in Zeeland’ ook op zijn website Prediking.nl zetten en het afzonderlijk promoten via sociale media om zo ook de jongere generatie te bereiken.

Livestreamdiensten

De Rafaël-gemeente in Goes, die vorig jaar 30 jaar bestond, telt zo’n 350 à 400 vaste kerkgangers en daarnaast ongeveer 200 sympathisanten. Toen de coronamaatregelen van kracht werden is de gemeente direct begonnen met livestreamen van diensten. Binnen een week was er een team van negen mensen professioneel in een studio bezig met de uitzendingen. YouTube wordt als platform gebruikt omdat dat ook toegankelijk is voor smart-tv. ,,De Geest waait waarheen hij wil: er is een grote toewijding bij dit streamteam. Ze werken belangeloos aan verbetering en steken er veel uren in. Dat is eigenlijk wel verrassend, want vóór het coronatijdperk was een dergelijk intensief leertraject met elkaar niet reëel.’’ Omdat die zondagstreamdienst een grote missionaire werking heeft, worden er ook via het intranet besloten avondstreamdiensten gehouden. Daarin is ruimte om op eigen persoonlijke manier samen God te aanbidden zonder dat de wereld meekijkt.

Omzien naar elkaar

Het omzien naar elkaar is een van de pijlers in deze gemeente. De slogan is dan ook: ‘Passie voor Jezus en betrokken bij mensen’. ,,Als je dat vertaalt naar de coronatijd zijn de twee belangrijkste dingen: de streamkerkdienst en de betrokkenheid van mensen. Als leiding kijken wij actief om naar mensen en gemeenteleden letten op elkaar. We zijn dankbaar dat dit al zo leeft in de gemeente zelf: wanneer gemeenteleden naar elkaar omzien hoef je als leiders pas langszij te komen bij crisissituaties.” Vorig jaar werd er een enquête in zijn gemeente gehouden over de beleving van samenkomsten. Het ‘familiegevoel’ sprong daaruit als belangrijk bindmiddel. ,,Je zit er niet alleen op zondag, maar weet elkaar ook door de week te vinden. Er gebeurt nu heel veel: mensen sturen elkaar bloemen en kaartjes, brengen eten bij ouderen. Jonge gezinnen kunnen de leer- en werkmaterialen downloaden van het intranet,  en hier laten kinderen elkaar hun werkjes zien.’’

Liefde in afgeslankte vorm

Hij verwacht dat dit misschien een eyeopener kan zijn voor andere kerken. Het is niet revolutionair, maar teruggaan naar het DNA van het evangelie: de behoeften van de mens zijn onveranderd, en omzien is zo’n behoefte. ,,Mensen willen gezien worden, juist in coronatijd komt kwetsbaarheid naar voren. Kwetsbaarheid door afwijzing door bijvoorbeeld opvoeding, pesterij, echtscheiding. Mensen verdoven zich door hun werk, worden workaholics, laten zich daardoor afleiden, zodat ze dat gat in hun hart niet hoeven te voelen. Ook veel jongeren voelen zich eenzaam, maar willen niet zielig zijn en daardoor worden afgewezen. God liefhebben en omzien naar je naasten zijn de twee hoofdzaken van onze gemeente. In corona-tijd moeten we liefde tonen, al is het dan in beperkte en afgeslankte vorm.’’

*Joshi van Veen is interkerkelijk voorganger en sinds september 2018 als juniorpastor verbonden aan Rafaël Goes: een evangelische gemeente met een meervoudig leiderschap. Hij heeft de titel van dominee, maar men benadert hem ook met termen als voorganger en theoloog. Van Veen groeide op in Hazerswoude-Dorp in een gezin uit de Protestants-Evangelische hoek. Hij bezocht in het dorp de reformatorische basisschool en volgde later middelbaar onderwijs aan de Driestar in Gouda. ,,Dat zorgde voor verrijking. Het accent op Het Woord was de klik tussen mijn ouders en de reformatorische hoek.’’ Zijn theologische studie deed hij aan de Evangelische Theologische Universiteit van Leuven (predikantschap en pastoraat) en hij schrijft momenteel zijn scriptie t.b.v. de Master Missionaire Gemeente aan de Theologische Universiteit van Kampen (met dr. Stefan Paas als begeleider). In maart 2016 verbond hij zich aan de baptistengemeente in Meppel. Momenteel verdiept hij zich in de vraag naar kerkelijk leiderschap in een postmoderne tijd. Hobbymatig houdt Joshi van Veen zich bezig met horeca, muziek en communicatie. Deze vaardigheden zet hij breed in in zijn gemeente. ,,Het is een verrijking, een toegevoegde waarde voor de gemeente. Muziek heeft verschillende smaken, net als eten. Dat is ook zo bij moderne middelen om te communiceren.’’

Wie meer wil horen van Joshi kan kijken naar ‘Hoop heeft een Gezicht’ (Paasboodschap 2020; opgenomen in de Katholieke Kerk in Goes) en ‘Hoe Jezus ons leert te ontzorgen in tijden van corona’ 

Zondag 10 mei 2020, 9 uur: ‘Geloof in Zeeland’, gemeenschappelijke online viering vanuit de Johannes de Doperkerk in Oud-Vossemeer i.s.m. Omroep Zeeland.
Lees op Staatspareltjes.nl meer over Oud-Vossemeer.