Gastvrij Stadsklooster Simpelhuys gaat voor aandacht en stilte

door Margreeth Ernens

MIDDELBURG – Een plek voor zinzoekers en zingevers, voor twijfelaars en zekerweters, voor rustigen en onrustigen, waar het geloof niet opgedrongen maar geleefd wordt, waar liefde de voertaal is, waar aandacht en respect de grondhouding zijn en waar ieder tot zijn recht mag komen. Na acht jaar voorbereiden wordt die plek eindelijk gerealiseerd in Middelburg: het Stadsklooster Simpelhuys gaat vrijdag 26 november 2021 officieel van start.

De opening op vrijdag wordt verricht door gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA). ’s Avonds, tijdens een feestelijke bijeenkomst, geeft prof dr Thomas Quartier een concert-lezing ‘Deur op een kier – monastieke resonanties van Bob Dylan’. Zaterdag 27 november houdt het Stadsklooster Simpelhuys een open dag en geeft br Bram Hommel van de Broeders van Huijbergen ’s middags een lezing over Franciscaanse spiritualiteit onder de titel ‘Herstel mijn klooster’.

Monnikenwerk

Jan Zwemer uit Nieuw- en Sint Joosland is pionier van het Stadsklooster. Samen met mede-pionier Henk Goudzwaard uit Middelburg heeft hij de afgelopen jaren het project van de grond getild. ,,Het was een monnikenwerk, het vereiste veel geduld. Henk is de monastieke man, ik ben meer van het Zeeuwse netwerk. We werken samen met het Stadspastoraat van de Nieuwe Kerkgemeente, maar staan er wel los van. We zijn geen pioniersplek helaas, dat is niet gelukt, maar we zijn wel pioniers voor dit project. We sluiten aan bij de monastieke beweging binnen de Protestantse Kerk. Die vernieuwingsbeweging heeft te maken met bezinning, getijden, meditatie, pelgrimstochten, stilte. Het is de kloostergedachte. Dat moet ik vaak uitleggen.’’

Het Stadsklooster Simpelhuys in Middelburg.

Het oude kloostercomplex wordt voor de komende jaren gehuurd van de Protestantse Nieuwe Kerkgemeente in Middelburg. De gebouwen worden heringericht om een stiltecentrum in de kapel te realiseren en de vergaderruimtes worden ‘huyskamer’ en ontmoetingsplek, waardoor ze een plek van gastvrijheid, aandacht en stilte, en onderscheidend in haar monastieke karakter worden.

Doelstellingen

Het Stadsklooster Simpelhuys steunt op doelstellingen die zijn geformuleerd uit de woorden van de kerkvaders Augustinus, Franciscus en Benedictus. Deze woorden van inspiratie zijn leidraad voor houding en activiteiten: gastvrij, inspiratio, stabilitas, obedientia, conversio, beschikbaarheid, vriendschap, vrede en gerechtigheid, kern-attitude, keuzes. Kort gezegd komt het neer op aandacht en warmte voor elkaar, vanuit een christelijke levenshouding, daarbij bouwend op een betere omgeving van onderlinge betrokkenheid.

Studenten

Het Stadsklooster heeft goede contacten met de buren, de Roosevelt Academy in Middelburg. ,,Het is heel goed dat studenten hier kunnen binnenlopen. We zullen wel zien hoe dat verder loopt.’’ Het Stadsklooster was ook mede-organisator van de Walk of Peace. Zo werd gelopen langs synagoge, moskee en asielzoekerscentrum, eindigend in de Nieuwe Kerk waar een vesperviering werd gehouden. ,,Daar deden ook studenten aan mee. Zoiets komt vanuit de studenten zelf, ze hebben ideeën.’’

Activiteiten

Voor de (nabije) toekomst staan activiteiten gepland als vespers, meditatieavonden, meditatiecursussen, simpelhuystochten, stiltedagen en samen lezen van mystieke schrijvers.

Ook het project Reisgenoten wordt voortgezet. De afgelopen jaren draaide dit met succes in twee groepen, die elkaar op dinsdagavond en zondagmiddag ontmoeten rond allerlei relevante thema’s.

De Simpelhuystochten zijn korte wandeltochten van 4 à 5 kilometer die beginnen en eindigen in het Simpelhuys. ,,De pelgrimstochten zijn heel laagdrempelig, je gaat niet naar een kerk, maar mensen hebben behoefte aan gesprek en bezinning. Waar gaat het om in het leven. Het is oecumene in de zuivere vorm.’’

De vespers in de vernieuwde kapel zijn iedere zondagavond om 19.00 uur: een moment van bezinning, stilte, lof en gebed aan het begin van de nieuwe week.

Vrijwilligers

Op 30 oktober is er een bijeenkomst voor aspirant-vrijwilligers (waaraan veel behoefte is). Jan Zwemer coacht hen. ,,Als mensen hier een goed gevoel bij hebben kunnen we van daaruit elkaar steunen.’’

Het Stadsklooster Simpelhuys werkt met onbezoldigde vrijwilligers. Maar alle activiteiten en exploitatie van de gebouwen kosten geld. U kunt het Stadsklooster steunen door een gift over te maken op  Triodos Bank, nr. NL36TRIO0338594574, t.n.v. Stichting Stadsklooster Simpelhuys. De Stichting is een ANBI-instelling, dus een gift is aftrekbaar van de belasting.

Kijk ook op www.stadskloostersimpelhuys.nl Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website, onderaan de homepagina.