Gebed om barmhartigheid, recht en vrede

(overdenking nieuwsbrief februari 2024)

door Delta-classispredikant ds Arie van der Maas

Ds Arie van der Maas.

Op Sabbat 3 februari jl. is de synagoge van Middelburg beklad met enkele hakenkruizen. Een onthutsende ervaring die gevoelen van angst en onveiligheid oproept, in de Zeeuwse Joodse gemeenschap en daarbuiten. In de afgelopen jaren is er wereldwijd en ook in ons land een toename waarneembaar van antisemitisme. Het geeft aan dat blijvende aandacht – ook in kerken – voor bijvoorbeeld de Nationale Holocaust-herdenking zoals die op 28 januari gehouden is, bittere noodzaak is.

Na de barbaarse aanslagen van Hamas in Israël op 7 oktober jl. is de Israëlische regering grootschalige aanvallen begonnen op doelen in de Gazastreek en op de Westelijke Jordaanoever. Naast begrip voor een land dat verdere dreiging wil uitschakelen, groeide met de week het afgrijzen over het lot dat de bewoners van Gaza treft, onder wie ook heel wat leden van christelijke Palestijnse gemeenschappen.

Ik meen dat het niet zozeer aan mij als classispredikant is om deze afschuwelijke en dramatische gebeurtenissen nader te duiden. Wel constateer ik dat de ontwikkelingen in het Midden–Oosten doorwerken, waardoor spanningen soms verder oplopen, ook in ons eigen land. Bij kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers – en in mijzelf – voel ik dikwijls het dilemma hoe je op een goede wijze in gebeden en soms ook in verkondiging, dingen kunt verwoorden. Ik moet wel eens denken aan situaties in de ‘herderlijke zorg’ (maar het doet zich evengoed soms voor in familie- of vriendenkringen) die vragen om een ‘dubbele loyaliteit’. Momenten dat je je geroepen weet om je mededogen en liefde naar meerdere betrokkenen te laten uitgaan, terwijl onderlinge verhoudingen zwaar onder druk staan of erger. Maar je wil en kan niet kiezen… Het is het één én het ander.

Ik wil met u enkele woorden van gebed delen. In de hoop en met het verzoek dat u in de gemeenten, tijdens kerkdiensten of op andere momenten, in de komende tijd met liefde en toewijding zult blijven bidden voor het joodse volk, in Israël, wereldwijd en ook voor de joodse gemeenschap in onze eigen omgeving. En of u evengoed met liefde en toewijding wilt bidden voor het Palestijnse volk. Voor de christelijke gemeenschappen in Gaza en voor alle mensen daar, ongeacht welke godsdienst of levensovertuiging ze zijn toegewijd. En bovenal bidden om vrede en recht. Voor al Gods schepselen. In landen waar oorlog is en geweld heerst, ook aan de grenzen van ons eigen Europa, in Oekraïne, in Rusland. Ons eigen Europa, het continent waarvan de geschiedenis in de voorbije eeuw zoveel slachtoffers heeft gemaakt dat volkeren in het Midden–Oosten ook in deze eeuw nog altijd lijden onder de gevolgen van slachtoffer – dader-patronen, die maar niet te doorbreken lijken.

O kom, eeuwig Barmhartige,
wees aanwezig met troostende liefdeskracht
daar waar mensen bezwijken
onder onbarmhartige wreedheid,
op de slagvelden, in de verwoeste steden en dorpen
in het Midden-Oosten, in Oost-Europa,
op minder gekende plekken…

O kom, eeuwig Rechtvaardige,
wees aanwezig met vernieuwende scheppingskracht
die ketenen van angst en geweld doorbreekt,
daar waar regeringsleiders overleggen en zich bezinnen,
aan vergadertafels en in stille binnenkamers,
dat wapens zullen zwijgen en harten gaan spreken.

O kom, eeuwige Vredesvorst,
wees aanwezig, schenk Uw geest van vrede en ontferming
die mensen laat wonen in vrijheid en veiligheid.
Dat het zo mag zijn,
in Jeruzalem en Gaza, in Tel Aviv en Rafah,
in Kiev en Moskou, in Charkov en Belgorod,
en in onze eigen steden en dorpen waar mensen leven
met angst en pijn van wonden die maar niet willen helen…

Tenslotte verwijs ik u nog naar enkele links van artikelen op de website van de Protestantse Kerk die in de achterliggende weken gepubliceerd zijn:

Ds Arie van der Maas

DOWNLOAD HIER DE COMPLETE NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2024