Geef u snel op voor de Delta Inspiratiedag!

DIT EVENEMENT IS IN VERBAND MET AANSCHERPING VAN CORONAMAATREGELEN UITGESTELD TOT 2022

WEMELDINGE – Het programma voor de Delta Inspiratiedag op 27 november 2021 in Middelharnis is rond, de laatste puntjes zijn op de i gezet. Locatie voor deze inspiratiedag voor ambtsdragers, taakdragers, vrijwilligers en andere belangstellenden is het Prins Maurits College aan de Koningin Julianaweg 57, 3241 XB in Middelharnis.

THEMA’S

Hoofdthema van de dag is ‘Toekomstgericht kerk-zijn’. De grondtoon hierbij sluit aan bij het jaarthema en de visienota van de Protestantse Kerk ‘Van U is de toekomst’. Het thema is uitgewerkt in vijf subthema’s die door verschillende leden van gemeenten uit de classis, medewerkers van de Dienstenorganisatie en andere deskundigen en betrokkenen bij de classis worden aangeboden.

De vijf onderwerpen die uitgebreid aan bod komen zijn:

A Samen lichter kerk-zijn

Verschillende experts en ervaringsdeskundigen gaan met deelnemers in gesprek over kwesties als op welke wijze het voor kleiner wordende gemeenten nu en in de toekomst mogelijk is het kerk-zijn in de eigen omgeving vorm en inhoud te blijven geven. Daarbij worden de bestuurlijke knelpunten, het leiding geven en mogelijkheden en grenzen van samenwerking bekeken.

B Jonge generaties voorop

Mensen van Jong Protestant, Youth for Christ en HGJB zijn aanwezig om deelnemers te laten zien welke mogelijkheden er zijn om de betrokkenheid van jonge generaties bij de gemeente te stimuleren en vergroten. Hoe betrek je jonge generaties bij het gesprek over toekomstgericht kerk-zijn? Tijdens de dag wordt informatie en inspiratie gedeeld over verschillende vormen van geloofsoverdracht en geloofscommunicatie.

C Naar buiten gericht

De Dorpskerkenbeweging en de verschillende Pioniersplekken in de classis Delta doen hun verhaal over de betekenis van de christelijke geloofsgemeenschap in een dorp of wijk voor de omgeving. Kunnen de opgedane ervaringen nog vruchtbaarder gemaakt worden en kunnen de pioniersplekken inspireren tot vernieuwd missionair bezig zijn? Het is meteen een mooie gelegenheid om nader kennis te maken met de pioniersprojecten en wat zij doen.

D GroeneKerken beweging

Een aantal gemeenten uit de classis Delta deelt ervaringen over de mogelijkheden om in het verband van kerk en gemeente aandacht te hebben voor duurzaamheid en het behoud van de schepping. Het netwerk van Groene Kerken kan voor deze urgente onderwerpen veel betekenen.

E Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking – Delta voor Indonesië

Veel gemeenten in de classis zijn betrokken bij het Kerk in Actie-project Delta voor Indonesië. Op de inspiratiedag is veel gelegenheid om hierover inspiratie op te doen en informatie te ontvangen. Vanuit Papoea (Indonesië) is Meilanny Alfons aanwezig om het project P3W toe te lichten, een van de projecten van Delta voor Indonesië die vrouwen opleiden. Praktische inspiratie rondom jongeren en diaconaat staat centraal bij Jong in Actie. Op de inspiratiedag wordt toegelicht hoe je diaconaal bewustzijn stimuleert bij de jongeren in jouw gemeente. Ook is er de mogelijkheid om dit praktisch uit te werken.

PROGRAMMA

De opzet van de dag is dat niet van tevoren al keuzes gemaakt dienen te worden voor workshops. Tussen 11.00 en 15.00 is er een doorlopend programma waarbij op de locatie voor alle deelnemers duidelijk inzichtelijk is waar wat op welk moment te zien, horen en beleven is. Naast bovengenoemde hoofdthema’s zal er ook aandacht zijn voor andere onderwerpen, bijvoorbeeld zaken die in het bijzonder voor kerkrentmeesters van belang zijn. Voor informatie over nadere uitwerking van bepaalde sub thema’s kunt u deze website in de komende weken blijven volgen.

De tijdlijn van het programma ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

9.30  – 10.00 uur:  Ontvangst / inloop met koffie, thee en wat lekkers.
10.00 – 10.45 uur: Plenaire opening met muziek, zang, lezing, gebed. Sprekers o.a. ds. Marco Batenburg, preses van de generale synode en Meilanny Alfons van Kerk in Actie-project P3W in Indonesië. Muzikale medewerking van een combo uit de regio.
11.00 – 15.00 uur: doorlopend programma en infomarkt. U wordt via verbindende lijnen langs de mogelijkheden geleid.
12.00 – 14.00 uur: doorlopende lunch.
15.00 – 15.30 uur: plenaire afsluiting met lied, gebed, gesproken woord.
15.30 – 16.30 uur: napraten met drankje en hapje.

DEELNAME

Deelname, inclusief koffie, thee en lunch, is gratis maar kent wel (mede vanwege de coronasituatie) een maximum van 250 deelnemers. Het tonen van het corona-toegangsbewijs (QR code met daarin bewijs van vaccinatie, test of doorgemaakte besmetting) is voor dit evenement noodzakelijk.

BUSVERVOER

Er is busvervoer voor deelnemers vanuit het zuidelijke deel van de classis. Hiervoor wordt een eigen bijdrage van €10,= euro gevraagd (contant en gepast afrekenen in de bus). Gebruik van mondkapje in de bus is verplicht. Het schema van de bus of meerdere bussen wordt definitief gemaakt aan de hand van de aanmeldingen. In elk geval is dit de voorlopige planning:

8.00 uur Busstation Terneuzen
8.30 uur Stationspark Goes (achterzijde station)
9.00 uur Busstation Sas Zierikzee
9.30 uur Prins Mauritscollege Middelharnis

De bus vertrekt ’s middags weer om 16.15 uur.

AANMELDEN

Opgeven voor de Delta Inspiratiedag en voor busvervoer kan tot maandag 22 november via onderstaande knop. Geef u dus snel op, want vol is vol.