‘Geloof en milieu’ centraal op Ringavond Walcheren

SEROOSKERKE – De Ring Walcheren van Classis Delta houdt woensdag 18 mei een ontmoetingsbijeenkomst  over het thema ‘Geloof en milieu’. Deze begint om 19.45 uur in de Johannes kerk aan de Noordweg 3 in Serooskerke (inloop vanaf 1915 uur). Deze bijeenkomst is, mede gezien het onderwerp, behalve voor kerkenraadsleden ook bedoeld voor  gemeenteleden. Iedereen van harte welkom.

Programma:

Inloop met koffie en thee
Welkom door Ring Walcheren
19.47 uur: Opening door de protestantse gemeente Serooskerke
20.05 uur: Onderwerp: groene theologie
20.45 – 21.00 uur: PAUZE
21.00 uur: Discussie en vragen
21.20 uur: Uitwisseling informatie gemeenten Ring Walcheren
21.35 uur: Afsluiting

Daarna is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

Groene theologie

Spreker over groene theologie (het boek van Trees van Montfoort) is Tjirk van de Ziel.

Komen onderwerpen als PFAS en stikstof zomaar uit de lucht vallen? Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. Met haar boek ‘Groene theologie’ verwoordt de auteur Trees van Montfoort een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt ze dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Spreker Tjirk van der Ziel neemt ons n.a.v. het boek ‘Groene theologie’ mee om zo duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar te verbinden.

De volgende ringontmoetingsavond is op donderdag 10 november 2022.