Gelovig kiezen

De gespreksgroep Geloof en Duurzaamheid, met leden uit verschillende kerken in de Zak van Zuid-Beveland besprak de verkiezingsprogramma;s van de politieke partijen. Op 22 november kunnen we onze stem weer uitbrengen. Er valt wat te kiezen over duurzaamheid, vindt de gespreksgroep.

Een impressie van de bijeenkomst:

Sommige partijen vinden dat de gevolgen van klimaatverandering sterk overdreven worden. We moeten realistisch zijn en ons niet gek laten maken. Andere partijen vinden de gevolgen van klimaatverandering de grootste opgave voor de overheid sinds de wederopbouw en de watersnoodramp. Er is een nieuw Deltaplan nodig. Om de gevolgen van zeespiegelstijging de baas te worden moet er op termijn nieuwe kustverdediging gebouwd worden. Om overstromingen door rivieren voor te zijn, moet er voor de rivieren meer ruimte komen. Om de gevolgen van langdurige droogte voor te blijven, is extra waterberging nodig. Om minder gas en olie te gebruiken, moeten huizen en kantoren worden geïsoleerd en zijn andere verwarmingssystemen nodig. De elektrische auto gaat de benzine en dieselauto’s opvolgen. Elektriciteitscentrales op kolen, olie, gas en hout moeten omschakelen naar zon en wind. De industrie moet van kolen, aardolie en gas omschakelen naar o.a. waterstof.

Over kernenergie denken de partijen heel verschillend van een grote bijdrage aan de omschakeling tot een vergroting van de problemen.

Naast technische veranderingen zijn er ook gedragsveranderingen nodig, zoals minder vliegen, minder autorijden en minder vlees eten. De overheid kan met belastingen minder gewenst gedrag afremmen en gewenst gedrag met subsidies stimuleren. Uw keuze heeft daar invloed op.

Welke partij zal ik als gelovige gaan kiezen?

Naastenliefde en zorg voor Gods schepping zijn belangrijke noties in ons geloof. Daarom vinden we het als werkgroep Geloof en Duurzaamheid vanzelfsprekend dat christenen op groene partijen stemmen. Op een kieswijzer kunt u vaak aangeven hoe belangrijk u iets vindt. De Stemwijzer is de meest directieve gids: je mag dertig keer alleen ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen van beide’ aanvinken. En na afloop van die dertig stellingen krijg je meteen een stemadvies: per partij wordt aangegeven hoeveel procent van haar standpunten overeenkomen met jouw keuzes.

Bij Kieskompas kun je genuanceerdere posities kiezen (bijvoorbeeld: ‘helemaal eens!’ of gewoon ‘eens’. Bovendien kun je na het beantwoorden van de stellingen nog aangeven welke thema’s je meer en minder zwaarwegend vindt. En ten slotte krijg je niet één partij toegewezen die het vaakst matcht met jouw meningen, maar je krijgt in een grafiek te zien welke partijen het dichtst bij jou liggen op de as van links-rechts en conservatief-progressief.

Ook is het aan te raden om een paar verkiezingsprogramma’s door te lezen. Ze zijn gemakkelijk te vinden op internet.

Christenen kunnen over veel thema’s heel verschillend denken. Over de strijdpunten van zijn tijd zei Paulus dat ieder in zijn gemoed ten volle overtuigd moest zijn. Vrij vertaald: je moet je keuze aan God kunnen uitleggen. We wensen u Zijn licht bij uw afwegingen.