God in de supermarkt

Alfred Slomp leidt de workshop God in de supermarkt.

AXEL – De Ring Zeeuws-Vlaanderen houdt donderdagavond 3 juni een online workshop onder leiding van Alfred Slomp hoe we tijdens onze dagelijkse of wekelijkse boodschappen in de supermarkt bewustere keuzes kunnen maken. De workshop ‘God in de Supermarkt’ sluit naadloos aan bij het weekthema van het 40-dagenproject: De hongerigen te eten geven.  Deze workshop stond oorspronkelijk gepland voor eind maart, maar kon toen door ziekte van Alfred Slomp niet doorgaan.

In de Bijbel kun je al in het eerste hoofdstuk lezen hoe de mensen de aarde mogen gebruiken, en dat ze erover mogen heersen (Genesis 1:28). Dat betekent niet dat de mensen alles met de natuur mogen doen wat ze willen. Heersen over de aarde betekent dat we er verantwoordelijkheid voor hebben, en op een goede manier met de aarde moeten omgaan. In de gelijkenis over de talenten legt Jezus uit dat je rekenschap moet afleggen van de dingen die je in beheer hebt gekregen (Mattheüs 25:19).
Dat de mens de aarde mag gebruiken en erover mag heersen, betekent ook nog iets anders. In Genesis 1:1-31 lezen we hoe mooi God de aarde heeft geschapen. Prachtig gewoon. Telkens staat er: ‘God zag dat het goed was.’ Voor deze mooie schepping moet goed gezorgd worden. De mensen mogen de aarde bewerken en erover waken (Genesis 2:15). Maar ze zijn geen eigenaar van de aarde. De aarde is en blijft van God (Exodus 9:29, Psalm 24:1-2).

Alfred Slomp leerde tijdens zijn studietijd dat ons voedsel veel invloed heeft op de natuur en de mensen die op deze wereld leven. Sinds 2014 geeft hij workshops over duurzaam eten. In deze interactieve workshops bepaalt de consument zelf in welk tempo hij of zij duurzamer wil gaan eten. Alfred Slomp is niet verbonden aan een kerk, NGO, bedrijf, supermarktketen of keurmerk.

Tijdens de online workshop op 25 maart gaat de Ring Zeeuws-Vlaanderen samen in gesprek hoe er bewustere keuzes kunnen worden gemaakt. Organisator diaconie van de Protestantse gemeente Axel hoopt op deelname vanuit elke kerk uit de Ring Zeeuws-Vlaanderen.

De workshop duurt van 20.00 tot 22.00 uur en wordt gehouden via het programma Teams. Ben je geïnteresseerd in de workshop, maar niet bekend met het programma: geen probleem, geef het aan bij je aanmelding. Opgeven via diaconie@pknaxel.nl. Geef je emailadres door waar de link naar kan worden gestuurd om mee te  doen.

Meer informatie op www.godindesupermarkt.nl

Bekijk alvast onderstaande video God in de Supermarkt.